กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.เปิด768ปั๊มทั่วประเทศรวมพลังซื้อข้าวชาวนาปี2

  • Date : 2017-11-27 09:13:54

ปตท. เปิดโครงการ“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 ส่ง 768 ปั๊มทั่วประเทศให้ชาวนาใช้พื้นที่จำหน่ายข้าว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  พร้อมร่วมรณรงค์เทศกาลข้าวใหม่ ส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นข้าวพรีเมียม เผยยอดจำหน่ายข้าวในโครงการแรกปี 2559 สูงถึง 3,076 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกร 178 ล้านบาท

วันนี้ 27 พ.ย. 2560 นายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” และ “เชิญชวนร่วมเทศกาลข้าวใหม่” โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ ,ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมข้าว ร่วมงาน ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

 นายเทวินทร์ กล่าวว่า ปตท.ได้เปิดโครงการ“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวให้แก่ชาวนาไทยบรรเทาความเดือดร้อนในการระบายผลผลิต ช่วยให้ชาวนาได้เรียนรู้ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าว อีกทั้งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวคุณภาพดี ราคาถูก จากชาวนาโดยตรง  ซึ่งจะมีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 768 แห่ง ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 และ ปตท. กำหนดจัดจำหน่ายข้าว ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต 3 ช่วง คือระหว่างวันที่ 18 – 20 ธ.ค. 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 26 ม.ค. 2561 และระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ. 2561 สำหรับเกษตรกรที่สนใจพื้นที่จำหน่ายข้าวในสถานีบริการ ปตท. ในพื้นที่ใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 ตลอด 24 ชั่วโมง

“นอกจากการดูแลเกษตรกรชาวนาไทยในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการหาช่องทางการจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ และการบริหารจัดการข้าวผ่าน โครงการ “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” แล้ว ปตท. ยังคำนึงถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวนาไทยด้วยการรณรงค์ผ่าน “เทศกาลข้าวใหม่” ซึ่ง ปตท. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นข้าวพรีเมียม และรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ของคนไทย เพื่อให้ระลึกถึงวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณ อีกทั้งข้าวใหม่ จะมีความนุ่ม หอม หวาน อร่อยตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพอีกด้วย” นายเทวินทร์ กล่าว

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา”ปี 2 เป็นโครงการที่ ปตท.ดำเนินการต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อปี 2559 ซึ่งช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถขายข้าวสารได้มากขึ้น ซึ่งจากตัวอย่างโครงการ รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาปีแรกมีเกษตรกรขายข้าวผ่านปั๊ม ปตท. รวม 3,076 ตัน จากเกษตรกร 350 ราย ช่วยสร้างรายได้รวมถึง 178 ล้านบาท ซึ่งโครงการในปีที่ 2 นี้คาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายข้าวโดยเฉพาะข้าวออกใหม่ในช่วงนี้ได้มากขึ้น  

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด