กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท. ส่งมอบเครื่องตะบันน้ำพลังธรรมชาติให้ชุมชนสวนผึ้ง

ปตท. ต่อยอดความรู้ทางวิศวกรรม ส่งมอบ เครื่องตะบันน้ำ ใน ‘โครงการพลังธรรมชาติพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน’ แก่ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ สวนผึ้ง ใช้พลังน้ำตามธรรมชาติ ทดแทนปั๊มน้ำไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี เป็นประธานใน “พิธีรับมอบโครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี”  โดยมี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ พันเอกสิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์  ร่วมส่งมอบ ซึ่ง ปตท. ได้ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาพัฒนาเครื่องตะบันน้ำและระบบส่งน้ำด้วยพลังธรรมชาติ ทดแทนปั๊มไฟฟ้า ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชน นับเป็นแห่งที่ 4 ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2557 และเป็นพื้นที่แรกที่นำเครื่องตะบันน้ำมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าด้วย​

ปตท.  โดย ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 และพนักงานจิตอาสาของ ปตท. ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการ “พลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในรูปแบบกิจกรรม “ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ” โดยการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ หรือ “ไฮดรอลิคแรมปั๊ม” (Hydraulic Ram Pump) อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน้ำจากที่ต่ำไปที่สูง โดยอาศัยพลังงานน้ำตามธรรมชาติทดแทนปั๊มน้ำไฟฟ้า และติดตั้งระบบส่งน้ำจากแหล่งน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง และน้ำตกเก้าชั้น ส่งน้ำขึ้นไปเก็บในถังพักบนเนินเขาที่ความสูง 20 และ 50เมตร (จากระดับเครื่องตะบันน้ำ) เพื่อกระจายน้ำผ่านระบบน้ำหยด สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งสอดคล้องตามแนวพระราชดำริ “ป่าเปียก” เพื่อการอนุรักษ์ป่าบนพื้นที่ภูเขาสูง

 โดยระบบส่งน้ำจากเครื่องตะบันน้ำในโครงการนี้ มีกำลังส่งน้ำรวม 73,958 ลิตร/วัน และมีความจุของถังพักน้ำบนเนินเขารวม 41,000 ลิตร นับเป็นพื้นที่แรกในการนำเครื่องตะบันน้ำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และเป็นองค์ความรู้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้ติดตั้งและส่งเครื่องตะบันน้ำให้แก่ ชุมชนบ้านขนุนคลี่และชุมชนบ้านภูเตย จ.กาญจนบุรี ชุมชนบ้านต้นผึ้ง จ.ตาก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาให้แก่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด