กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ.หนุนกองทัพบกช่วยเหลือภัยแล้งภาคเหนือ

  • Date : 13/05/2016, 16:40.

นายทวี ลิ้มสุนทร (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง และถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล (ที่ 4จากขวา) แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก เพื่อสนับสนุนโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัยและพิษณุโลก โดยมีนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี (ที่ 7 จากซ้าย) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติร่วมในพิธีส่งมอบ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด