กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ.รับรางวัล " หุ้นยั่งยืน " ประจำปี2560

ปตท.สผ. คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560 ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี 
 
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการแผนก กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ขึ้นรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 จากนางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งการที่องค์กรได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) ระดับโลกในกลุ่มน้ำมันและก๊าซ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด

irpc