กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำ บรรเทาผลกระทบอุทกภัยภาคอีสาน

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับลดการระบายน้ำตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นทันที หลังปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำเหลือวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามคำสั่งของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประกอบกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงวันละประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,863 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 118 ของความจุเขื่อน หรือ คิดเป็นปริมาณน้ำส่วนเกิน 432 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำ 183.08 เมตรระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งยังสูงเกินระดับกักเก็บสูงสุดปกติ 1.08 เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน2560) จึงยังจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

ทั้งนี้ การปรับลดการระบายน้ำจะช่วยให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มคลี่คลาย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยคาดว่าสถานการณ์เขื่อนอุบลรัตน์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ที่ผ่านมา กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 3,300 ชุด พร้อมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยจัดโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของวัดและโรงเรียนในพื้นที่เหนือเขื่อน อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง อ.หนองนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และ อ.ศรีบุญเรือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด