กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พพ.ศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพยางรถมอเตอร์ไซด์

  • Date : 11/05/2016, 17:49.
พพ.จับมือ ม.เชียงใหม่ ศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานยางรถจักรยานยนต์
 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานยางรถจักรยานยนต์ โดยมี นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เก่งกมล วิรัตน์เกษม ผู้จัดโครงการ และผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์  ร่วมบรรยายถึงการใช้พลังงานของรถจักรยานยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ 
 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ยางรถจักรยานยนต์ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการผลิตยางล้อจักรยานยนต์ใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 
 
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด