กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท. สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม

  • Date : 06/10/2017, 21:05.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม โดย พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบจาก บุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งนับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ณ พระที่นั่งองศ์ทิศใต้ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด