กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สรุป93วันงานAstana Expo 2017ที่คาซัคสถาน ยอดเข้าชมอาคารศาลาไทย ติดอับดับ4 จาก115ประเทศ

กระทรวงพลังงานแถลงส่งท้ายงาน Astana Expo 2017 ที่สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน-วันที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา รวม93 วัน อาคารศาลาไทย หรือ Thailand Pavilion ขึ้นแท่นพาวิเลียนที่มีคนเข้าชม อันดับ4 แต่ได้ รางวัลขวัญใจมหาชน Honorable Mention สาขา People Choice Awards ที่ได้รับรางวัลจากการโหวตจากเสียงผู้เข้าชมงาน ในขณะที่มาสคอตข้าวโพด “น้องพลัง”ขวัญใจของงาน  ได้รับการเชิญเอาไว้โชว์ใน Hall of Fame  ของงานWorld Expo ที่นครเชี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแถลงข่าวสรุปผลการจัดงาน Astana Expo 2017  ณ กรุงอัสตนา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน-วันที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งไทย โดยกระทรวงพลังงาน ได้ไปโชว์ศักยภาพความโดดเด่นด้านพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานชีวภาพของประเทศไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการใน อาคารศาลาไทย (Thailand Pavilion) ภายใต้แนวคิด Bioenergy for All โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานและตัวแทนหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  เข้าร่วมงานด้วย

โดยพลเอก อนันตพร กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ช่วยให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติ  แต่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์100% จึงอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปบทเรียน ทั้งในส่วนที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น หากมีโอกาสที่จะเข้าร่วมงานในลักษณะนี้ในอนาคต

อย่างไรก็ตามในภาพรวมของการจัดงาน  อาคารศาลาไทย ถือว่าประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถ ขึ้นแท่นติด 1 ใน 4 พาวิลเลียน ยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมงานมากที่สุดจาก 115 ประเทศที่เข้าร่วม โดยมีจำนวนผู้เข้าชม ทั้งสิ้น 715,019 คน เฉลี่ยวันละ 7,662 คน คิดเป็น 18%  จากที่ตั้งเป้าไว้ในเบื้องต้นว่าจะมีคนเข้าชม 5แสนคน   ซึ่งพาวิลเลียนที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงสุดคือกลุ่มประเทศในแอฟริกา รองลงมาคือ อียิปต์ และตุรกี นอกจากนี้ อาคารศาลาไทยยังได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 2 ให้เป็นพาวิลเลียนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและครอบครัว และท้ายสุดรางวัลขวัญใจมหาชน Honorable Mention สาขา People Choice Awards ที่ได้รับรางวัลจากการโหวตจากเสียงผู้เข้าชมงาน  ส่วน ตัวมาสคอตรูปข้าวโพด หรือ”น้องพลัง” ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ใช้ดึงดูดความสนใจให้กับผู้เข้าชมงาน ยังได้รับการเชิญจากเจ้าภาพผู้จัดงาน ให้นำมาเก็บไว้โชว์ใน Hall of Fame  ของงานWorld Expo ที่นครเชี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

สำหรับการรับรู้เนื้อหาที่ประเทศไทยต้องการสื่อ พบว่า ผู้เข้าชมมีความเข้าใจ และรับรู้เนื้อมากขึ้นโดยเฉพาะการนำเสนอเรื่อง Bioenergy เพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัด สามารถรับรู้ได้ว่าประเทศไทยใช้พลังงานชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทน และรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งพลังงานไทย และเห็นว่าคนไทยมีความเป็นมิตรที่ดี และมีความสนใจอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยสูงถึง 80% อีกด้วย 

พลเอกอนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ถ่ายรูปคู่กับมาสคอตข้าวโพด "น้องพลัง"

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด