กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เผย"สมชาย"และ"สมศักดิ์" ชื่อยอดฮิตในกฟผ.

เผย”สมชาย”และ “สมศักดิ์” ชื่อยอดฮิตในกฟผ. ในขณะที่ชื่อ”กรศิษฏ์” มีเพียงคนเดียว คือผู้ว่าการกฟผ.

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า กองสารสนเทศบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้เปิดเผยข้อมูลซึ่งจัดแสดงในป้ายนิทรรศการ 48ปี กฟผ.”ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” ว่า ผู้ปฎิบัติงานของกฟผ.ในปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น22,459 คนนั้น มีคนที่ชื่อซ้ำกันมากที่สุด คือชื่อ “สมชาย” จำนวน 134 คน  รองลงมาคือชื่อ “สมศักดิ์ “ มีจำนวน 127 คน  อย่างไรก็ตามชื่อ”กรศิษฏ์” ซึ่งเป็นของผู้ว่าการกฟผ.นั้น มีอยู่เพียงคนเดียว

กองสารสนเทศบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยังเปิดเผยด้วยว่า ตำแหน่งที่กฟผ.มีมากที่สุดคือตำแหน่ง “ช่าง” มีจำนวน 9,536 คน รองลงมาคือ “วิศวกร” มีจำนวน 4,162 คน   โดยในปี2512 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้ง กฟผ. มีจำนวนผู้ปฏิบัติการเริ่มต้นรวมทั้งสิ้น 6,324 คน

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด