กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พลังงานจับมือ PTTGC มอบถังน้ำช่วยชาวบ้านแก้ภัยแล้ง

กระทรวงพลังงาน จับมือ PTTGC นำถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 200 ใบมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เริ่มส่งมอบแล้วที่จ. อุทัยธานี นครนายก และชัยนาท
 
         พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC นำถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตร ไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ โดย PTTGC ให้การสนับสนุนถังบรรจุน้ำจำนวน 200 ใบ  ผ่านโครงการ PTTGC ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย สู้ภัยแล้ง
 
        ทั้งนี้ ทางกระทรวงพลังงานจะส่งมอบถังบรรจุน้ำดังกล่าวให้กับพลังงานจังหวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป  เบื้องต้นในวันนี้ทางกระทรวงพลังงานจะส่งมอบให้กับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครนายก ส่วนวันที่ 22 เม.ย. ได้ส่งมอบให้กับจังหวัดชัยนาทไปแล้ว จำนวน 10 ใบ โดยส่งมอบผ่านคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
 
       ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้มุ่งเน้นให้บริษัทประกอบกิจการพลังงาน มีการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำพาชุมชนให้ก้าวเดินไปพร้อมกับการประกอบอุตสาหกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน โครงการ PTTGC ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย สู้ภัยแล้ง เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวงเป็นอย่างดี
 
       นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการ “PTTGC ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย สู้ภัยแล้ง” ด้วยการสนับสนุนถังน้ำสะอาด InnoPlus ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา สภากาชาดไทย และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนถังน้ำสำหรับเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 
         สำหรับถังน้ำสะอาดที่ส่งมอบในวันนี้ เป็นถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ บรรจุได้ 1,500 ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมพลาสติกของบริษัทฯ โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) ภายใต้แบรนด์ InnoPlus ซึ่งมีคุณสมบัติคงทนแข็งแรง และทนแรงกระแทกสูงเมื่อเทียบกับพลาสติกธรรมดาทั่วไป มีน้ำหนักเบา และทนต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดี เนื่องจากมีส่วนผสมของสารเสถียรต่อรังสียูวี เมื่อนำไปวางไว้ในที่กลางแจ้งจึงมีการสะสมความร้อนได้น้อยกว่า นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA และมาตรฐาน มอก. อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าประชาชนที่ได้รับไปใช้งานได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด