กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รมว.อนันตพร รวมพลัง “คนพลังงาน” ซ้อม“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

  • Date : 23/11/2015, 10:09.

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้งสื่อมวลชน รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน ตามกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” บอกรักพ่อให้ก้องโลก
กิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้จัดขึ้นบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีการจัดซ้อมปั่น 4 รอบสนาม เป็นระยะทางประมาณ 11.2 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าการเดินทางด้วยจักรยานเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อBike for Dad” โดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อแสดงพลังความรักและสามัคคี ของคนไทยทั้งชาติด้วยร่างกายและจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็งและแข็งแรง ตลอดจนถือเป็นการแสดงความกตัญญูของลูกที่พึงมีต่อพ่อของแผ่นดิน

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด