กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต มุ่งเสริมแรงกลุ่มสตรี3จังหวัดชายแดนใต้

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ใน “โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดพาตัวแทนกลุ่มสตรีจำนวน 30 คน เดินทางศึกษาดูงานและเรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การดำเนินงานของเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งการเชื่อมโยงการจัดการกับกลุ่มอาชีพต่างๆ จากโครงการ “เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีเนาะ จะแน ตัวแทนกลุ่มอาชีพบาซาตาแป จังหวัดปัตตานี หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เล่าว่า “แต่เดิมเริ่มต้นจากการค้าขายเสื้อผ้ามุสลิมแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนวันนึงมีโอกาสได้ไปดูงานกับโครงการหนึ่งของมูลนิธิรักษ์ไทย และได้เห็นโอกาสในการสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนมาเข้าร่วม “โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต” ตั้งเป็นกลุ่ม ‘บาซาตาแป’ ทำซาลาเปาส่งขาย มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และอื่นๆ รวมถึงได้รับคำปรึกษาดีๆ และกำลังใจจากเจ้าหน้าที่รักษ์ไทยอย่างต่อเนื่อง”

 “ดีใจที่ทางเชฟรอน และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้พามาศึกษาดูงานและเรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการ ‘เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง’ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ได้รับความรู้มากมาย ก็ตั้งใจว่าจะนำกลับไปเล่าให้สมาชิกฟังเรื่องของกลุ่มอาชีพที่น่าสนใจหลายอย่าง และคิดว่าที่เราน่าจะทำได้คือการเพาะถั่วงอก ก็กลับไปเพาะถั่วงอกขายเป็นอาชีพเสริมเป็นอย่างแรกก่อน” มีเนาะ บอกเล่าด้วยรอยยิ้ม

ขณะที่ โรสมาลีน กิตินัย ประธานกลุ่มกือโป๊ะ ตราดอกแก้ว  จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “การมาร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้น เห็นโอกาสในการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รวมถึงเราได้เรียนรู้ว่าแต่ละกลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรให้มีความเข้มแข็ง  ซึ่งก็สามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มของเราให้เข้มแข็งขึ้นต่อไป”

โครงการเชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เป็นโครงการที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือพีดีเอ ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การพัฒนาทักษะ และการบริหารจัดการ และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนครอบคลุม 50 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา และอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสามารถจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านจนพัฒนาเป็นเครือข่ายทั้ง 50 หมู่บ้าน มีการจัดตั้งกองทุน สหกรณ์ชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ช่วยให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทางด้าน พิมกุล ทองประพันธ์  ประธานธนาคารพัฒนาหมู่บ้านบ้านน้ำตก หมู่ที่ 2  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า  นับว่าเป็นโชคดีของชุมชนของเราที่ได้เข้าร่วมกับโครงการเชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เราได้รับการแนะนำให้รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับคนในชุมชน  เราได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในหลายๆ ด้าน ทั้งองค์ความรู้และงบประมาณสนับสนุน ซึ่งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรา เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าวันนี้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นจริงๆ เรากลายเป็นชุมชนสวัสดิการที่ทุกคนในชุมชนดูแลกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน และเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนของเรา เรายังช่วยเหลือกันกับกลุ่มอื่นๆ ให้ทุกกลุ่มยืนได้ เติบโตได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ เพื่อเดินหน้าไปด้วยกัน สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่เครือข่ายอย่างยั่งยืนได้จริง  

หทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “เชฟรอนมุ่งเน้นการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนและสังคมเพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  ซึ่งการทำงานร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยในโครงการเชฟรอนทุนเพื่อชีวิต นี้นับเป็นการให้โอกาสและเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มผู้หญิงที่เปราะบางในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ เราตระหนักว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ผลเป็นอย่างดีคือการส่งต่อความรู้และประสบการณ์จริงจากกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยตรง จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่กลุ่มผู้หญิงในโครงการเชฟรอนทุนเพื่อชีวิต จะมาเรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จของกลุ่มอาชีพภายใต้โครงการเชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็งที่ดำเนินการมาแล้ว 6 ปี  ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน กองทุน และกลุ่มอาชีพต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 50 หมู่บ้าน ได้คอยแลกเปลี่ยนความรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแหล่งทุนที่มั่นคงและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้”

“สำหรับกิจกรรมในโครงการทุนเพื่อชีวิต จะเป็นการกระตุ้นธุรกิจขนาดเล็กของกลุ่มสตรี ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของภาคใต้ตอนล่าง เพราะธุรกิจเหล่านี้จะนำไปสู่โอกาสในการจ้างงานสำหรับคนอื่นๆ ในชุมชน ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นด้วย”

โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต หรือการสนับสนุนวิสาหกิจธุรกิจ สำหรับหัวหน้าครอบครัวผู้หญิงในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (Fund4Life Entrepreneurial Support for Woman Breadwinner) เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย ในการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่า 9,700,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาสให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมืองได้

โดยการดำเนินโครงการฯ เน้นเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสำหรับกลุ่มผู้หญิงสำหรับ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะทักษะสำคัญที่ยังขาดอยู่  อาทิ การอบรมแผนธุรกิจขนาดเล็กและการตลาด การอบรมการบริหารจัดการธุรกิจการทำบัญชีการเงิน การทำรายงานประจำเดือน การส่งเสริมพลังด้านเพศภาวะในระดับชุมชน รวมถึงส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดให้สมาชิกกลุ่มในชุมชน และสร้างช่องทางการกระจายสินค้าสำหรับคนในชุมชนเป็นต้น

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด