กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 และอีก 3 รางวัลดีเด่น

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ  และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร ปตท. เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  พร้อมรับอีก 3 รางวัลดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น  รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมมุ่งสร้างประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด