กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พพ.มอบโล่โรงงานตัวอย่างให้ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป

     พพ.ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างให้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด มหาชน

 
        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดแถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้แถลงผลดำเนินโครงการ
 
     งานครั้งนี้ยังจัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด มหาชน ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอุ่นน้ำป้อน ทั้งนี้ พพ. ได้จัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์ศักยภาพความร้อนทิ้งให้กับทุกโรงงานที่เข้าร่วมโครงการโดยพบว่ามีปริมาณความร้อนทิ้งมากถึง 1.5 ล้าน จิกะจูล หรือ 36 ktoe ต่อปี จากจำนวนโรงงานทั้งหมด 61 แห่งที่เข้าร่วมโครงการและจะขยายผลการดำเนินงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนใจต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องจรัสเมือง 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เวลา 9.00-12.00 น. 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด