กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.จัดเตรียมน้ำมัน พร้อมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อีสานตอนบน

  • Date : 30/07/2017, 17:08.
ปตท. จัดเตรียมน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคอีสานตอนบน ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน  รวมถึงให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย พร้อมจัดส่งถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยการประสานความร่วมมือกับ กระทรวงพลังงาน ได้เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนโดยเฉพาะ จังหวัดสกลนคร โดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนน้ำมันสำหรับกิจการของโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบกับผู้ใช้บริการ
 
โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันปตท.ได้สั่งการให้คลังน้ำมัน ปตท. และ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน  รวมถึงให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย
ขณะเดียวกัน ปตท. ยังได้มอบถุงยังชีพจำนวนประมาณ 1,000 ชุด ผ่านสำนักงานจังหวัดสกลนครเพื่อทยอยส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่  และยังได้ระดมพล “พลังไทยใจอาสา” กลุ่ม ปตท.  เร่งบรรจุถุงยังชีพเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด