กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานนำคณะผู้บริหารร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียง

รัฐมนตรีพลังงานนำคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงพลังงาน ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา กันอย่างพร้อมเพรียง
 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน  พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ,พลเอกธนา  วิทยวิโรจน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน อาทิ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) ,นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.),นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.),นายทวารัฐ สูตะบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.),นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน , นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ,นางบุญบันดาล  ยุวนะศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ,นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ,นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  และข้าราขการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน  เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา กันอย่างพร้อมเพรียง  ณ อาคารเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด