กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.รับแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส137,600ลูกบาศก์เมตร

  • Date : 21/07/2017, 15:23.
ปตท.รับแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส 137,600 ลูกบาศก์เมตร  หลังลงนามในสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาว 15 ปี ปริมาณการจัดส่ง 1.2 ล้านตันต่อปี 
 
เมื่อเร็วๆนี้ นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Mr. Ahmad Adly Alias Vice President LNG Marketing and Trading PETRONAS LNG LTD. ร่วมรับเรือแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส จำนวน 137,600 ลูกบาศก์เมตร ณ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด จ.ระยอง โดย ปตท. และปิโตรนาส ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาว 15 ปี ปริมาณการจัดส่ง 1.2 ล้านตันต่อปี เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย และแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติร่วมกันในอนาคต
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด