กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ. สนับสนุนโครงการเกษตรกรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครนายก

นายฐิติ เมฆวิชัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรกรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ จำนวน 1,100,000 บาท โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัฐสภา

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด