กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปลัดพลังงานมอบรางวัลออกแบบตราสัญลักษณ์"ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน"

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ลดใช้พลังงาน”โดย ผลงาน” Reduce Nergy”  ของ นางสาวธัญชนก ศิรนันทสกุล ที่ชนะเลิศ จะถูกนำไปใช้งานบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพลังงาน ในงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน” ใน4 ครั้ง  4 จังหวัด ประกอบด้วยสุพรรณบุรี พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี  โดยเริ่มครั้งที่1 ที่สุพรรณบุรี วันที่5-7 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่30มิ.ย.2560 นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ลดใช้พลังงาน”  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน50,000 บาท  มีชื่อว่า” Reduce Nergy”  ของ นางสาวธัญชนก ศิรนันทสกุล ซึ่งใช้ แนวความคิด   Reduce คือการลด Nergy มาจากคำว่า Energy โดยการตัด E หน้า Energy ออก เพื่อไม่ให้มีคำอ่านที่นำหน้าว่า End (สิ้นสุด) ของพลังงานซ่อนอยู่   ซึ่งในการออกแบบนั้น เจ้าของผลงาน ได้นำสัญลักษณ์กระทรวงพลังงานมาดัดแปลง เพื่อให้     โลโก้มีกลิ่นอายไม่หลุดจากความเป็นกระทรวงพลังงาน  เพื่อใช้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ชุมชนมาผสมผสานกับพลังงานสีเขียวในลักษณะห้อมล้อมกัน หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นในการตัดลดทอนการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตแปรรูป

 โดยผลงานที่ชนะเลิศในการประกวด จะถูกนำไปใช้งานบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพลังงาน ที่จะจัดแสดงในงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน” ใน 4 จังหวัด 4ภาค โดยครั้งที่ 1 : วันที่ 5-7 กรกฏาคม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 :วันที่ 19-21 กรกฎาคม ณ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 : วันที่ 2-4 สิงหาคม ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และครั้งที่ 4 : วันที่ 16-18 สิงหาคม ณ จังหวัดอุดรธานี 

 นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  “การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการลดการใช้พลังงานในกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน ปัจจุบันมีการดำเนินงานส่งเสริมไปแล้วประมาณ 188 กลุ่ม ทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานมากกว่า 5 ล้านบาท/ปี  ทั้งนี้ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด จะถูกนำไปใช้งานบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพลังงาน ที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการแปรรูป โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ฯ จะต้องสามารถลดการใช้พลังงานหรือประหยัดเงินค่าพลังงาน จากเดิมลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือสามารถลดระยะเวลาการแปรรูป จากเดิมลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิล 

สำหรับการประกวดตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมส่งผลงานกว่า 74 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถสื่อความหมายตามหัวข้อ “สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สวยงาม จดจำง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับLOGO กระทรวงพลังงาน

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด