กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

CEO ปตท. รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์

  • Date : 30/06/2017, 12:07.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Excellence Award)" จาก สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้มอบให้ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ทั้งนี้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นต้นแบบของบุคคลทั้งในระดับชุมชน องค์กร และประเทศมาโดยตลอด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด