กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มอบรางวัล"โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

ปตท.-มูลนิธิชัยพัฒนา-กปร.-กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10  พร้อมจัดสัมมนา ๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จัดขึ้นโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  กรมพัฒนาที่ดิน และภาคีเครือข่าย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11 ผลงาน และรางวัลชมเชยโล่องค์กรร่วมจัด 19 ผลงาน  พร้อมเปิดงานสัมมนา "๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมี นาย สรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปตท. และภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด