กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สนพ.ร่วมกับERIAจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงไฟฟ้าถ่านหินในอาเซียน

  • Date : 23/06/2017, 20:06.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ร่วมกับ หน่วยงานพลังงาน ส่วนงานวิจัย สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเซียตะวันออก (Economic Research  Institute for ASEAN and East Aisa: ERIA) จัดสัมมนาเพื่อสร้างการยอมรับที่ดีขึ้นของสังคมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นี้

งานเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นในช่วง เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น M โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพ โดยมี Mr. Shigeru Kumura,    ที่ปรึกษาพิเศษของผู้อำนวยการ กิจการด้าน พลังงาน  หน่วยงานพลังงาน ส่วนงานวิจัย สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเซียตะวันออก (Economic Research  Institute for ASEAN and East Aisa: ERIA) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

โดยไฮไลท์ของงานสัมมนาครั้งนี้ คือการบรรยาพิเศษจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ในขณะที่ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน จะบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและบทบาทถ่านหินในประเทศไทย

 ในขณะที่ช่วงที่สอง จะเป็นการ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศในอาเซียน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ  การจัดการและควบคุมการปลดปล่อยสารพิษจากแผนพลังงานสะอาดได้อย่างไร,  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร รวมทั้ง  บทบาทจากหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีผู้ร่วมเสนาและแลกเปลี่ยนความเห็น ประกอบด้วย

- Dr. Eri Prabowo, ผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการที่ 1, PT. Indonesia Power,  ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย

 - Mr. Motohisa Sakurai, ผู้จัดการ สำนักวิศวกรรม กรมพัฒนาธุรกิจระหว่าง ประเทศ  Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER) ตัวแทนจาก ประเทศญี่ปุ่น

- Mr .Edgardo Cruz, ประธาน, Philippine Coal Plant User's Group (PCPUG), ตัวแทนจาก ประเทศฟิลิปปินส์

 -  Mr. Vu Viet Dung, รองผู้อำนวยการ, ศูนย์วิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานความร้อน           Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม  

และ  Mr. Ichiro Kutani, Sub-Leader of the Project, นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ผู้จัดการ  Global Energy Group1, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานวิจัยด้านยุทธศาสตร์  สถาบันเศรษฐกิจพลังงานของประเทศญี่ปุ่น

ดำเนินรายการโดย Dr.Yanfei Li นักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงาน หน่วยงานพลังงาน ส่วนงานวิจัย สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเซียตะวันออก (ERIA)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจงานสัมมนาดังกล่าว ติดต่อศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ติดต่อสอบถาม โทร.0-2612-1555 ต่อ 204-205  หรือดูข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด