กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ.ส่งมอบดอกดารารัตน์11,999ดอกในกิจกรรม"ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน"

ทีมผู้บริหาร ปตท.สผ. ส่งมอบดอกดารารัตน์จำนวน 11,999 ดอก สมทบกลุ่มปตท. ภายใต้กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”  สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเร็วๆนี้ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท เป็นตัวแทนส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 11,999 ดอก ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน ของปตท.สผ. และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”  ให้กับกลุ่ม ปตท. โดยมีนายเทวินทร์  วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปรวมกับดอกดารารัตน์ของกลุ่ม ปตท. นำไปมอบต่อให้กับสำนักพระราชวังและกรุงเทพมหานคร สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

 ในภาพ (จากซ้าย):  ประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ; ฐิติ เมฆวิชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ;  พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ.; สมพร ว่องวุฒิพรชัย; เทวินทร์ วงศ์วานิช; วิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท. ; มานะ โรจน์พิบูลสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนาและ มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปตท.สผ.

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด