กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พพ.จับมือกศน.มอบโอนครุภัณฑ์ระบบโซลาร์เซลล์ ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"

  • Date : 09/06/2017, 8:43.

พพ. จับมือ กศน.มอบโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 143 แห่ง รวมมูลค่า80 ล้านบาท เพื่อใช้กับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

 นายยศพงศ์  คุปตะบุตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่8มิ.ย.2560 พพ. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ร่วมลงนามมอบโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  จำนวน 143 แห่ง รวมมูลค่า 80 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขยายเขตเข้าไม่ถึงให้มีไฟฟ้าเพียงพอใช้กับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ 


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP) พ.ศ. 2558 – 2579 ของกระทรวงพลังงาน ในการมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างเข้าถึงประชาชนและเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาพพ.ได้มีการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในพื้นที่ชนบทมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จำนวน      40 แห่ง  และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปี 2560 จำนวนรวม 256 แห่ง ได้กำลังการผลิต 384 กิโลวัตต์ และในปี 2561 จะสงเสริมอีก 50 แห่งต่อไป

 “ ที่ผ่านมาพพ.ได้สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1,500 วัตต์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวงของกศน.เมื่อปีงบประมาณ 2547 จำนวน 40  แห่งจนถึงปีนี้มีแล้ว 256 แห่ง ซึ่งจะมอบโอนในครั้งแรกจำนวน 143 แห่ง ขณะเดียวกัน พพ. ยังคงมีการติดตามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบำรุงรักษาระบบฯอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์ฯได้ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ชนบทให้มากที่สุด”นายยศพงศ์ กล่าว

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด