กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีหนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์  ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองช่วยลดต้นทุนค่าพลังงาน 84,000 บาทต่อปี และสร้างรายได้ 4-5 หมื่นบาทต่อเดือน

นายเสรี กังวานกิจ พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตของชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้ให้การสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางเกษตรให้ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

โดยที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร อาทิ กล้วยอบ กล้วยตาก ข้าวเกรียบรสต่างๆ ด้วยกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม พึ่งพาเชื้อเพลิงแอลพีจี ทำให้ประสบปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ค่อยมีคุณภาพ และมีต้นทุนค่าพลังงานค่อนข้างสูง ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ในการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวปรับเปลี่ยนระบบการผลิต ทำให้ สามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจี ในขั้นตอนการผลิตได้จำนวน 20 ถังต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินจำนวน 84,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเวลาต่อรอบการผลิตจากเดิมที่ต้องใช้เวลาใช้เวลามากถึง 4 วัน เหลือเพียง 2 วัน รวมถึงยังสามารถลดความเสียหายของวัตถุดิบลงได้ 5% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 3,500 บาทต่อเดือนด้วย โดยระบบการผลิตด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ยังสามารถต่อยอดไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิ ก้านเผือก มะเขือเทศเชอรี่อบแห้ง และข้าวแต๋น เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูป 4-5 หมื่นบาทต่อเดือน

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองทางกลุ่มได้มีการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการองค์ความรู้ จนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร พร้อมทั้งได้รับรางวัลการันตีศักยภาพของกลุ่มในระดับจังหวัด 3 รางวัลด้วยกัน คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2558 รางวัลผู้ประกอบการ OTOP ดีเด่น ปี 2559 และรางวัลชมเชยวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560 นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นเป็นสุดยอดคนพลังงานในระดับจังหวัดและระดับภาค จากเวทีการประกวด “สุดยอดคนพลังงาน” ประจำปี 2560 ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของกระทรวงพลังงาน อีกด้วย

ตัวแทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.)กระทรวงพลังงาน นำโดยนายไพรัช เพชรล้ำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

(ที่6จากซ้าย)ลงพื้นที่เยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองร่วมกับพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด