กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท. จิฟฟี่ ส่งมอบ"ห้องน้ำเพื่อน้อง"รร.วัดหอมเกร็ดจ.นครปฐม

ปตท. จิฟฟี่ นำรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายใต้โครงการ “แยกแลกยิ้ม”ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานีบริการ  โดยเริ่มสร้างและส่งมอบห้องน้ำเพื่อน้อง และเงินสมสบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การสอน  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,292,122 บาท ให้กับโรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ 150 สาขา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม จิฟฟี่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้ชุมชน โดยร่วมโครงการ “แยกแลกยิ้ม” นำรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย และนำรายได้ ดังกล่าวไปทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานีบริการ โดยได้เริ่มโครงการแรก ส่งมอบห้องน้ำเพื่อน้องให้ นายไพทูรย์ ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนรวม 11 ห้องทั้งชายและหญิง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,136,667 บาท และมอบเงินสบทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การสอน  มูลค่า 155,455 บาท รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,292,122 บาท

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด