กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ซีอีโอปตท.แชร์สาระสำคัญงานประชุมWorld Economic Forum on ASEAN 2017

  • Date : 16/05/2017, 14:28.

ซีอีโอปตท.แชร์สาระสำคัญงาน World Economic Forum on ASEAN 2017 ที่กรุงพนมเปญ ระบุอุตสาหกรรมพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบดั้งเดิม ไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรัฐบาลแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน จะต้องช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบและเงื่อนไขการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนให้สะดวกและคล่องตัว เพื่อ จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ได้โพสต์ข้อความลงหน้าเพจเฟซบุ๊ค Tevin at PTT เมื่อวันที่15พ.ค.2560 โดยสรุปถึงสาระ สำคัญของการได้เข้าเป็นประธานร่วม( Co-Chairperson) ในงาน World Economic Forum on ASEAN 2017 ที่จัดขึ้นที่ กรุงพนมเปญ ภายใต้ธีม Youth, Technology and Growth  เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน จนมีผู้เข้ามากดถูกใจและแชร์ข้อความออกไปจำนวนมาก

งานประชุมดังกล่าวมีบุคคลสำคัญระดับ ผู้นำประเทศ รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ จากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ว่าอาเซียนจะบริหารจัดการพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และด้วยประชากรกว่าครึ่งหนึ่งในภูมิภาคที่เป็นคนรุ่นใหม่ พวกเขาควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างไร  โดยนายเทวินทร์ ได้สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุม โดยไล่เรียงเป็นลำดับดังนี้

- อุตสาหกรรมพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากพลังงานแบบดั้งเดิม ไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานหมุนเวียน โมเลกุลเป็นอิเลคตรอน เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใน ยานยนต์ไฟฟ้า หรือEV

- เป้าหมายที่เทียบได้เป็น Holy Grail ของความยั่งยืนทางพลังงานคือ 1. Availability - มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
 2. Accessibility - มีโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง  3. Affordability - ราคาพลังงานเป็นธรรม

- คุณสมบัติของพลังงานในอุดมคติ (Ideal Energy) คือราคาถูก มีใช้อย่างเหลือเฟือ พึ่งพาได้ตลอดเวลา ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่ง ณ วันนี้ พลังงานแต่ละชนิดยังมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ไม่มีพลังงานที่สมบูรณ์แบบทั้งหมด เราต้องยอมรับความจริงในการเลือกใช้พลังงานว่า จะได้บางอย่าง และก็ต้องยอมเสียบางอย่าง (Trade-offs)

- รัฐบาลเป็นผู้เลือก Energy Mix ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ศักยภาพทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ความจำเป็นเร่งด่วน และสภาพภูมิประเทศ โดยจะกำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย กฎระเบียบ และกำกับดูแล การพัฒนาพลังงานตาม Energy Mix นั้นเพื่อสนับสนุน ไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา

- Connectivity ของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน จะช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบและเงื่อนไขการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนให้สะดวกและคล่องตัวขึ้น

- ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum) เป็นองค์กรที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติของทั้ง 10 ประเทศ มาร่วมมือกันผลักดัน Connectivity ด้านปิโตรเลียม โดยเริ่มจากโครงการ Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) และพัฒนาต่อมาถึงการใช้ LNG Regasification Terminal ในภูมิภาคร่วมกัน

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราต้องทบทวนระบบการศึกษา จากการสอนความรู้ เป็นฝึกให้คิด ต้องเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่มี Soft Skills และ Life Skills มีกระบวนการคิด (Cognitive Ability) ที่ Artificial Intelligence ยังไม่สามารถทดแทนได้

- เทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนา Ideal Energy ได้แก่ Electrification (EV, Energy Storage), Decarbonization (CCS, Clean Coal), Decentralization (Distributed/Smart Grid) และ Digitization (Predictive Maintenance)

- นวัตกรรมก่อให้เกิดธุรกิจและผลิตภัณท์ใหม่ๆอย่างรวดเร็ว ความท้าทายของภาครัฐคือ การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับ สนับสนุน และกำกับ ยังตามไม่ทัน ก่อให้เกิดช่องว่างและปัญหาที่เป็นความเสี่ยงทางสังคม

- ASEAN Way คือ การเคารพและไม่แทรกแซงกิจการภายใน รวมทั้งการตัดสินใจแบบ Consensus เป็นปัจจัยที่จะทำให้ ASEAN รวมตัวกันต่อไปได้ แต่จะต้องมีกลไกที่สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีและการเมืองระหว่างประเทศ "Concensus in a Timely Manner"

ในตอนท้ายของบทความ นายเทวินทร์ เขียนสรุปเอาไว้ด้วยว่าผู้เข้าร่วมประชุม World Economic Forum on ASEAN 2017 ต่างเห็นตรงกันว่า  อาเซียนผ่าน 50 ปีแรกมาแล้ว และจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป จากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

ติดตามอ่านข้อความต้นฉบับได้ที่ เพจ Tevin at PTT (https://www.facebook.com/tevinatptt/posts/1462274537137451)

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด