กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สนับสนุนงาน"การประกวดตีก๋องปู่จา"ต่อเนื่องเป็นปีที่16

ปตท. สนับสนุนงานประเพณี “การประกวดตีก๋องปู่จา” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของลำปางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย จนเป็นงานประจำปีของชาวลำปาง

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีก๋องปู่จา ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี2560 ในครั้งนี้มี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีนายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด