กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"อารีพงศ์"นำคณะผู้บริหารระดับสูงรดน้ำขอพรรัฐมนตรีพลังงานในวาระสงกรานต์2560

  • Date : 11/04/2017, 19:23.

“อารีพงศ์”นำคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงพลังงานพร้อมผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลทั้ง กฟผ.และปตท.รดน้ำขอพรจากพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ 2560 โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า เมื่อเวลา14.30น.ของวันที่11 เม.ย.2560 ที่กระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงพลังงานพร้อมผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลทั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือปตท.อาทิ นายสำนึก บำรุงสาลี,นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,นายวิทูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน, นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ,นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ,นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ,นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการกฟผ. นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน ปตท.,นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เข้ารดน้ำขอพร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  

โดยในงานนี้ พลเอกอนันตพร ได้กล่าวอวยพรให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อย่างคับคั่งเต็มห้องประชุมใหญ่ชั้น15 ของอาคารเอ็นเนอยี่คอมเพล็กซ์  กระทรวงพลังงาน ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง  

ทั้งนี้ในงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ครั้งนี้ ได้มีการเชิญอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงานที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเข้าร่วมงานด้วยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่จัดมาเป็นประจำในทุกๆปี โดยในปีนี้ มีอดีตข้าราชการระดับสูงหลายท่านเข้าร่วมงาน อาทิ นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน  นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน นายเจริญ ประจำแท่น อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นต้น 

 

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด