กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท. มอบรายได้จัดงานไม้เมืองหนาว สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ร.พ. วังจันทร์

  • Date : 15/02/2016, 18:44.

นายสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรายได้ค่าเข้าชมงานและเงินบริจาคจากการจัดงาน “มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบาน...ที่ระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ให้แก่ นายแพทย์คณิต ตันติชัยวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้งาน อาทิ เครื่องดมยาสลบ เครื่องขยายคลองรากฟัน เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในพื้นที่รักษาพยาบาล อันเป็นไปตามนโยบายของ กลุ่ม ปตท. ในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด