กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.ลงนามจัดซื้อท่อส่งก๊าซฯกับMarubeni-Itochu Steel Inc.

  • Date : 03/04/2017, 14:55.

ปตท.ลงนามจัดซื้อท่อฯ โครงการท่อส่งก๊าซฯ บนบก เส้นที่ 5 กับบริษัท  Marubeni-Itochu Steel Inc.  เพื่อ ใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564  ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบก๊าซธรรมชาติของประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจัดซื้อท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 กับ บริษัท Marubeni-Itochu Steel Inc. โดย Mr. Yoshinori Aoyama, General Manager ประเทศญี่ปุ่น, Mr. Yoshitaka Komiya, Managing Director ประเทศสิงคโปร์ และ Mr. Takeshi Kusanagi, Managing Director ประเทศไทย เพื่อจัดซื้อท่อเหล็กตามมาตรฐาน API 5L ความยาวรวมมากกว่า 400 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบให้ ปตท. ใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

สำหรับโครงการท่อก๊าซฯหลักเส้นที่ 5 มีความยาว 430 กิโลเมตร ที่เริ่มจาก จ.ระยอง ไปยัง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA#6) ไปยังจ.ราชบุรี ซึ่งเป็นท่อเชื่อมระหว่างศูนย์ควบคุมความดันก๊าซฯไปยัง จ.ราชบุรี อีก 120 กิโลเมตร จะช่วยเชื่อมโยงระบบโครงข่ายท่อก๊าซฯจากฝั่งตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบก๊าซธรรมชาติของประเทศ 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด