กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สนับสนุนโครงการ"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"อย่างต่อเนื่อง

  • Date : 28/03/2017, 17:23.

ปตท. จับมือ 4 หน่วยงานสนับสนุนโครงการ  “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2560 โดยสนับสนุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 รวมยอดเงินช่วยเหลือถึง 77.4 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบปัญหา ภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค –บริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ซ้ำซากในหลายพื้นที่

วันที่28 มี.ค.2560พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก  และนายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2560  ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 รวมยอดเงินช่วยเหลือถึง 77.4 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหา ภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค –บริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเกษตรกรที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง ซ้ำซากในหลายพื้นที่

นายเทวินทร์ กล่าวว่า  ปี 2560 คาดว่าจะเป็นอีกปีที่พี่น้องประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ซึ่งปตท.และหน่วยงานภาคีดังกล่าว ล้วนตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง จึงได้ร่วมดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2560 โดย ปตท.บริจาคเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในปีนี้เป็นจำนวนเงิน 5,600,000 บาท  นอกเหนือจากการสนับสนุนน้ำแข็งแห้งแก่โครงการฝนหลวงเพื่อทำฝนเทียมบรรเทาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนโครงการ  “ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของ ปตท. นอกเหนือไปจากการจัดหาและสำรองความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด