กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.ลงนามจ้างผู้รับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงเก่าพระนครใต้18,405ล้านบาท

  • Date : 06/03/2017, 18:17.

กฟผ.ลงนามสัญญาโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่1ขนาด1,230 เมกะวัตต์ มูลค่า 18,405 ล้านบาท  รองรับการเติบโตไฟฟ้าพื้นที่เขตนครหลวง  คาดกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ปี 2562

เมื่อวันที่6 มี.ค.2560 กฟผ.มีพิธีลงนามสัญญางานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่1 กับบริษัท ซีเมนส์ เอจี จำกัด,บริษัท ซีเมนส์ จำกัดและ มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

 นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่1 สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1-5 ซึ่งปัจจุบันเครื่องที่ 1-3 ถูกปลดออกจากระบบแล้ว เมื่อเดือน ก.ค. 2551 และเครื่องที่ 4-5 ใช้เดินเครื่องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเสริมระบบไฟฟ้าให้มั่นคง ตั้งแต่เดือนม.ค. 2552 โดยมีกำหนดปลดจากระบบทั้งหมดในปี 2561 

โดยกฟผ.มีนโยบายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้เดิม สำหรับรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเขตนครหลวง รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ใช้เชื้อเพลิงลดลง สามารถกำจัดมลภาวะได้ดีขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดี่ยว ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง มีกำลังการผลิตรวม 1,230 เมกะวัตต์  บริเวณต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุรปราการ ซึ่งก่อสร้างบนพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ปัจจุบันโดยมีกิจการค้าร่วมบริษัท ซีเมนส์ เอจี จำกัด,บริษัท ซีเมนส์ จำกัดและ มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ รวมมูลค่างานก่อสร้างกว่า 18,405 ล้านบาท กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2562

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด