กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เปิดร้านอาหาร"หนูณิชย์"ในปั๊มปตท.661แห่งทั่วประเทศ

ปตท.จับมือ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดร้านอาหาร”หนูณิชย์”ในปั๊มปตท.ทั่วประเทศ โดยมีปตท. จำนวน 661 แห่งที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หวังเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้บริโภคอาหารอร่อย สด สะอาด ในราคาประหยัด

 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่อร่อย คุณภาพดี สะอาด และราคาประหยัด ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

   นางสาววิบูลย์ลักษณ์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยใช้แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โดยรับสมัครร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในราคาไม่เกิน 35 บาทเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน โดยปัจจุบันมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ 11,809 แห่งทั่วประเทศ และมีเป้าหมายเน้นพัฒนายกระดับคุณภาพร้านอาหารหนูณิชย์ รวมทั้งจะมีการจัดประกวดเพื่อคัดเลือกร้านหนูณิชย์ติดดาวให้กับร้านที่มีความอร่อย สะอาด และเป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ มีแผนจะขยายจำนวนร้านหนูณิชย์เพิ่มขึ้นให้ครบ 15,000 ร้านในปี 2560 อีกด้วย

 นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 661 แห่งที่สามารถเข้าร่วมโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ได้ และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ตามจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่จะเปิดบริการใหม่ต่อไปในอนาคต โดยการเข้าร่วมโครงการร้านอาหารหนูณิชย์นี้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร ด้วยบริการธุรกิจค้าปลีกที่หลายหลายในสถานีบริการ ทั้งร้านค้าปลีก ร้านกาแฟ ตลอดจนร้านอาหาร โดยมุ่งเน้นให้สถานีบริการน้ำมัน มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อดูแลผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด