กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มปตท.สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์20ล้านบาท

  • Date : 10/02/2017, 15:01.

กลุ่ม ปตท. สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์20ล้านบาทเพื่อการก่อสร้างหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและหน่วยล้างเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งสนับสนุนการแพทย์ไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) มอบงบประมาณ 20,000,000 บาท ให้แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและหน่วยล้างเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งสนับสนุนการแพทย์ไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด