กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชาวกระบี่กว่า 4,000 คน ยื่นหนังสือหนุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวนกว่า 4,000 คน เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดให้พิจารณาการก่อสร้างโครงการขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลองเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ก่อนจะนำส่งให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

เครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำชุมชนดังกล่าว นำโดย นายดำรัส ประทีป ณ ถลาง อดีตประธานชมรมกำกันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นายอนันต์ สันหาด อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นายฐานิส เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นายบุญเที่ยง บัวเลิศ ประธานชมรมชาวลิกไนต์กระบี่ นายอุดม กิตติธรกุล อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยโสก ต.คลองขนาน โดยยืนยันว่าชาวบ้านเห็นพ้องกันว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่และภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 

ก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มผู้นำชุมชน ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดกระบี่  รวมถึงเครือข่ายประชาชนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ได้ออกมาแสดงสิทธิชุมชน โดยการยื่นหนังสือแสดงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ไปยังนายกรัฐมนตรี  โดยเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายประชาชน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ได้ยื่นหนังสือเพื่อแสดงจุดยืนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้า ผ่านนายอำเภอเขาพนม จ.กระบี่ ถึงนายกรัฐมนตรี ส่วนวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา นายวรพงศ์ มุกดามนตรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.คลองท่อม เป็นตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอคลองท่อม ยื่นหนังสือแสดงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้า  ถ่านหินจังหวัดกระบี่ไปยังนายกรัฐมนตรี โดยมีนายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งปลัดอาวุธโสอำเภอคลองท่อม เป็นผู้รับมอบหนังสือ และเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2560 เครือข่ายภาคประชาชนอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก็ได้ยื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ต่อนายอำเภอด้วยเช่นกัน  

ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายประชาชน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ยื่นหนังสือสนับสนุนโรงการก่อสร้างไฟฟ้าถ่านหิน ผ่านนายอำเภอเขาพนม จ.กระบี่ 

 ตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอคลองท่อม ยื่นหนังสือแสดงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่

เครือข่ายภาคประชาชนอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก็ได้ยื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ต่อนายอำเภอ

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด