กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สนับสนุนสื่อความรู้พลังงาน จัดเป็นมุมสีเขียวในห้องสมุดโรงเรียน

ปตท.สนับสนุนสื่อความรู้พลังงานให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในโอกาสครบรอบ10ปี เพื่อจัดเป็นสื่อการเรียนการสอน"มุมสีเขียว"ในห้องสมุดโรงเรียน

นางอัญชลี หวังวีระมิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) มอบสื่อความรู้ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน ให้แก่ นายทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำความดีกลับคืนให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี อบก. โดยจะนำไปจัดเป็นสื่อการเรียนการสอน “มุมสีเขียว” ให้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ต่อไป

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด