กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผอ.สนพ.นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9

  • Date : 18/10/2016, 10:46.

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559นาย ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เข้าร่วมพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์ พระปรีชาสามารถ ในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างองค์รวม รอบด้าน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อเป็นต้นแบบต่อพสกนิกรและหน่วยงานต่างๆได้น้อมนำสู่การพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด