กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.ชวนเปิดโลกทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในงานCEPSI2016

  • Date : 11/10/2016, 21:41.

กฟผ.ชวนเปิดโลกทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ในงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 21 หรือCEPSI 2016 ระบุองค์กรด้านผลิตไฟฟ้าต้องปรับตัวเพื่อเผชิญความท้าทายในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาพันธ์อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก (The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific: AESIEAP)  แถลงข่าวจึงการ จัดงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 21 (CEPSI2016) ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน: ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” ระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2559 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

งานดังกล่าว มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คนจากกว่า 40 ประเทศ ที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิชาการของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสาขาต่างๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานของภูมิภาค

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะประธาน AESIEAP เปิดเผยว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในทุกวันนี้ กำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การเริ่มต้นใหม่ๆ สำหรับภาคพลังงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตกกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางของตลาดพลังงานโลก ดังนั้น เราจึงต้องดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และได้รับการยอมรับจากประชาชน เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นจากโลกของอุตสาหกรรมพลังงาน ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรวบรวมสรรพกำลังเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตกปรารถนาที่จะยืนหยัดเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกต่อไป

งาน CEPSI 2016 เป็นงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยปีนี้เป็นการจัดครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเวทีสำหรับองค์กรและบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ อาทิ วิศวกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก ได้มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ผ่านการอภิปราย การนำเสนอรายงานและบทความทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์จริงของผู้นำเสนอบทความจำนวน 356 บทความ และการจัดนิทรรศการ รวมทั้งจะมีการจัดแสดงสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า(EV Charger Station)  และหุ่นยนต์บริกรทำหน้าที่ Barista ในงาน  นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมการจัดหาพลังงานระดับโลกอีกด้วย

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน CEPSI 2016 ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลก อาทิ Mr. Marco Baroni จาก The International Energy Agency (IEA), Prof. Dr. Jochen Kreusel Head of Sector Initiative Smart Grids, ABB Group และท่านอื่นๆ อีกมากมาย ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานโลกในปี 2559 ความท้าทายของแหล่งพลังงานทดแทน การกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โลกใหม่อันกล้าหาญของพลังงานส่วนบุคคล โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ- กุญแจสู่การบูรณาการพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า(Web2Energy) และโครงการตัวอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการจ่ายพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการสร้างระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต รวมถึงนิทรรศการที่น่าสนใจจากองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้าระดับโลก ตลอดจนการเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้า (Technical Visit) ที่ กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

สำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดงาน CEPSI 2016 ในปีนี้ นอกจากจะ เป็นโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด