กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.หนุนการส่งออกและการลงทุนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้คณะทำงานสานพลังประชารัฐ

ปตท.ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ภายใต้คณะทำงานสานพลังประชารัฐ  ด้านการส่งเสริมการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ(D4) 

เมื่อเร็วๆนี้ นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์   พร้อมด้วย นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นาย จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย – ลาว  และ รศ.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์เขตอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงสรุปผลโครงการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม)  ซึ่ง สภาธุรกิจไทย-ลาว สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปตท. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเปิดเวทีเสวนาและระดมสมองร่วมกันจากทุกภาคส่วนกว่า 150 คน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการค้าการลงทุนต่างๆ  โดยเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้คณะทำงานสานพลังประชารัฐ  ด้านการส่งเสริมการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ(D4) ของไทย  

เฉพาะการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและลาว  ข้อมูลจากสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเซีย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ในด้านการค้า ปี2558 ไทยและลาวมี มูลค่าการค้ารวมประมาณ 200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 เมื่อเทียบกับปี 2557  โดยไทยได้ดุลการค้าประมาณ 97,000 ล้านบาท ซึ่งไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่1 ของลาว และ ลาวเป็นคู่ค้าลำดับ20 ของไทย สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ไก่ เครื่องสำอาง สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง แร่โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้า ไม้ซุง ผักผลไม้

โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559  (ม.ค.–เม.ย) มีมูลค่าการค้ารวม 64,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 51,382 ล้าน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.43  ไทยได้ดุลการค้า 26,722 ล้านบาท  

ส่วน ด้านการลงทุน ไทยถือเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 3 ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม มูลค่าการลงทุนสะสมในช่วงปี 2553-2557 รวมประมาณ 53,000 ล้านบาท สาขาสำคัญ ได้แก่ พลังงาน  ขนส่ง โทรคมนาคม การท่องเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไม้แปรรูป เครื่องนุ่งห่มและหัตถกรรม

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด