กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

คาเฟ่อเมซอนของปตท.ซื้อเมล็ดกาแฟดิบช่วยเกษตรกรจังหวัดน่าน70ตันต่อปี

“คาเฟ่อเมซอน”เดินหน้า ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดย รับซื้อเมล็ดกาแฟดิบ จังหวัดน่าน จำนวน70ตันต่อปี

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และนายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนจัดซื้อเมล็ดกาแฟดิบจังหวัดน่าน จำนวน 70 ตันต่อปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดน่าน ให้สามารถผลิตเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด  สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้

ก่อนหน้านี้ ธุรกิจของคาเฟ่อเมซอน  ของปตท.ก็ได้มีพิธีเปิด ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน หรือ Amazon Inspiring Campus (AICA) ไปเมื่อวันที่27 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี 

 AICA ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รับบริการและดื่มกาแฟที่มีรสชาติตามมาตรฐานคาเฟ่อเมซอนในราคาที่เข้าถึงได้ และมีการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกและรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพเพื่อนำมาคั่วให้ได้ตามมาตรฐานที่ดีเยี่ยม และนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มจนถึงมือลูกค้า  AICA ประกอบด้วย โรงคั่วกาแฟที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล (Good Manufacturing Practice: GMP Codex) มีกำลังการผลิต 2,700 ตันต่อปี, ศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้า และแหล่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กาแฟ

 ส่วนหนึ่งของเมล็ดกาแฟที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้มาจากความร่วมมือกับโครงการหลวงปีละประมาณ 100 ตัน และได้สนับสนุนในการปลูกกาแฟและรักษาผืนป่าเพื่อไร่กาแฟใน “โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟและผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งการปลูกกาแฟมีความก้าวหน้าไปกว่า 70% และคาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ภายในปี 2561 เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด ทั้งยังจะเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเมล็ดกาแฟในโครงการ Social Enterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคมม) โดยจะเริ่มจากการรับซื้อเมล็ดกาแฟดิบ ซึ่งตั้งเป้าหมายจะรับซื้อที่ 10% ของปริมาณเมล็ดกาแฟที่ ปตท. ต้องการทั้งหมดภายใน 2 ปีนี้


 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด