กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ธพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

  • Date : 15/02/2016, 18:44.

เมื่อวันที่11ก.พ.2559ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ธพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด