กิจกรรมทั้งหมด

Date : 05 / 10 / 2017

 • Date : 05 / 10 / 2017
  ปตท.ลงนามความร่วมมือด้านพลังงานและพัฒนาธุรกิจกับGazpromneft PJSCของรัสเซีย
  กลุ่ม ปตท. ลงนามความร่วมมือด้านพลังงาน และการพัฒนาธุรกิจ กับ  แก๊สพรอมเน็ฟ พีเจเอสซี(Gazpromneft PJSC) ของ  รัสเซีย โดยเป็นการขยายความร่วมมือด้านพลังงาน และเพิ่มโอกาสทางการค้าร่วมกันทั้งธุรกิจสำรวจและผลิต   ธุรกิจน้ำมันอากาศยาน   การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและงานวิจัย  รวมถึงการสร้างมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจปิโตรเลียม
   
  เมื่อเร็วๆ นี้  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและการพัฒนาธุรกิจ กับนายอเล็กซานเดอ ดูคอล์ฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แก๊สพรอมเน็ฟ พีเจเอสซี (Gazpromneft PJSC) สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร   โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือด้านพลังงาน และเพิ่มโอกาสทางการค้าร่วมกันทั้งธุรกิจสำรวจและผลิต   ธุรกิจน้ำมันอากาศยาน   การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและงานวิจัย  รวมถึงการสร้างมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจปิโตรเลียม  ซึ่งการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นในงาน Russian  Energy Week 2017 ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย
 • Date : 05 / 10 / 2017
  ปตท.ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซ กับ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี2
  ปตท.ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด สำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   อันเป็นการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการจัดหาพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
   
  เมื่อเร็วๆนี้ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมี นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) และ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา อันเป็นการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการจัดหาพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

Date : 04 / 10 / 2017

 • Date : 04 / 10 / 2017
  สอศ.จับมือ ส.อ.ท.และเชฟรอน เปิดผลวิจัย พบอุตฯขนาดกลาง-เล็ก75%ยังไปไม่ถึง4.0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กลุ่ม เชฟรอน เปิดผลวิจัยเชิงลึก เกี่ยวกับ “ปัญหา - ความท้าทายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 4.0” พบ ร้อยละ 75 ของผู้ประกอบการไทยยังใช้เทคโนโลยีต่ำกว่าระดับ 2.5 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมกลาง - เล็ก อีกทั้งเผชิญวิกฤตขาดแคลนช่างเทคนิคทักษะขั้นสูง  พร้อม เสนอ ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การให้ข้อเสนอจูงใจผู้ประกอบการลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น  2. การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างจริงจัง และ3. สนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมด้านสะเต็มและเทคนิคเพื่อเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้ไล่ทันเทคโนโลยี  
   
  งานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯChevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต   ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไขนำเสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล  โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
   
  นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ Chevron Enjoy Science ได้มอบหมายให้ “Chisholm Institute Australia” ทำการวิจัยในรูปแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยคือร้อยละ 75 ของผู้ประกอบการไทยยังใช้เทคโนโลยีต่ำกว่าระดับ 2.5 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง - เล็ก เพราะถูกจำกัดด้วยปัจจัยทางค่าใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 
   
  “ผู้ประกอบการที่สามารถก้าวสู่ยุค 4.0 ได้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนช่างเทคนิครุ่นใหม่จำนวนมาก ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีวัสดุ  เป็นต้น อีกทั้งยังขาดวินัย (soft skill) ที่เอื้อต่อการทำงานอีกด้วย” นาย อาทิตย์กล่าว 
   
  ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ สอศ.
   
  ด้าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เปิดเผยว่า “งานวิจัย  ชิ้นนี้ช่วยสะท้อนปัญหาภาคอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษาของไทย ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์การทำงานของ สอศ. ในการพัฒนาหลักสูตรสร้างบุคลากรสายวิชาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ สอศ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี   เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาของไทยสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล ภายใต้หลักการสำคัญ อาทิ การผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
   
  เจน นำชัยศิริ ประธานส.อ.ท.
         
  ขณะที่ นาย เจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากผลวิจัยของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับข้อมูลของ ส.อ.ท. ดังนั้นจึงมีข้อเสนอร่วมกันว่า 5 ปีต่อจากนี้ ภาครัฐควรมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมกลาง - เล็ก ควบคู่กันใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การให้ข้อเสนอจูงใจผู้ประกอบการลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น  2. การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างจริงจัง 3. สนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมด้านสะเต็มและเทคนิคเพื่อเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้ไล่ทันเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งมีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ของตนเองเพื่อผลิตบุคลากรให้มีทักษะตรงความต้องการมากที่สุด 
   
   “สิ่งที่โครงการ Chevron Enjoy Science ทำอยู่เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างครูวิทยาลัยเทคนิคกับภาคอุตสาหกรรม ทำให้ครูรู้ความต้องการและเข้าใจในเทคโนโลยีที่ภาคอุตสาหกรรมใช้ได้ตรงจุด และ ส่งเสริมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวะ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจด้านสะเต็มที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาพัฒนาโครงงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทักษะด้านสะเต็มถือเป็นพื้นฐานสำคัญของภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน”นายเจน กล่าว
   
   นายเจนกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า  ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะยังคงเป็นอุปสรรค ที่อาจส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุนได้ ดังนั้นภาครัฐจึงควรประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเร่งปฏิรูประบบการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตแรงงานวิชาชีพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายให้เท่าทันและเพียงพอความต้องการ โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้จะถูกส่งมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาเพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักสูตรที่เหมาะแก่การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างยั่งยืน
   

Date : 03 / 10 / 2017

 • Date : 03 / 10 / 2017
  รัฐมนตรีพลังงานนำคณะมอบน้ำดื่ม8แสนขวด เพื่อบริการประชาชนที่มากราบพระบรมศพ
  รัฐมนตรีพลังงานนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน มอบน้ำดื่ม จำนวน8แสนขวด เพื่อนำไปให้บริการประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวนรวม 8 แสนขวด เพื่อนำไปให้บริการประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยมี พลตรี เธียรพงศ์ เมืองพรหม ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเต็นท์ กอร.รส. ตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวง
   
  โดยน้ำดื่มจำนวน8แสนขวดดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 5 แสนขวด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 แสนขวด 
 • Date : 03 / 10 / 2017
  CEO PTTGC ร่วมในคณะติดตามนายกรัฐมนตรีเข้าพบโดนัลด์ ทรัมป์

  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมคณะติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ตามเวลาสหรัฐฯ มีการลงนาม MOU ระหว่าง PTTGC America และ JobsOhio เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Date : 01 / 10 / 2017

 • Date : 01 / 10 / 2017
  กฟผ.คว้า2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดง จากงานINST2017ที่ไต้หวัน
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  คว้า2เหรียญทอง 3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดง จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน 2017 TAIPEI INTERNATIONAL INVENTION SHOW & TECHNOMART (INST 2017) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ในขณะที่เยาวชนจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย จากโครงการMove World Together นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "ชุดพลิกล็อค"(Safety Flip & Lock Wear) ซิว รางวัลเหรียญทองแดง
   
  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน 2017 TAIPEI INTERNATIONAL INVENTION SHOW & TECHNOMART (INST 2017) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  สามารถคว้ามาได้ 2เหรียญทอง 3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดง 
   
  โดยรางวัล เหรียญทอง 2 รางวัล  ได้แก่ กลุ่ม Special Equipment for Boiler panel Tube Fitting และ กลุ่ม Wheel Disassembly and Brake Pads Rivet Tools for Heavy Vehicles  รางวัลเหรียญเงิน ได้ 3 รางวัล จาก  กลุ่ม Modular Ethernet Selectot Switch (MES Switch) , กลุ่ม Compact DC Winch และ Shaft Sleeve Cutter   ส่วนรางวัลเหรียญทองแดง ได้ 3 รางวัล จาก กลุ่ม Seal Strip Bending Machine ,กลุ่ม Belt Rolling Machine และกลุ่ม Portable Surge Counter Tester 
   
   
  ในขณะที่ สิ่งประดิษฐ์"ชุดพลิกล็อค"จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัยในโครงการMove World Together ที่กฟผ.ให้การสนับสนุน  ซึ่งคิดค้นโดย น.ส.อรวรรณ บุตรจินดา นายสรวิชญ์ ถิระวัฒน์ทยาวัต นายวรรณกร อินทร์ปิ่น โดยมีนางอัมพร ธีรวรกุล เป็นครูที่ปรึกษา  นั้นสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง มาได้
   
  ทั้งนี้ ผลงาน "ชุดพลิกล็อค" เป็นนวัตกรรมการออกแบบผ่านการพัฒนาปรับปรุงเพื่อผูกยึดผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินที่มีการเคลื่อนไหวรุนแรง และผู้ป่วยติดเตียงที่มีสายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ