กิจกรรมทั้งหมด

Date : 26 / 10 / 2015

 • Date : 26 / 10 / 2015
  กฟผ.เปิดประชุมผู้นำไฟฟ้านานาชาติ AESIEAP

  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์​ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมเปิดการประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ประจำปี 2558 (AESIEAP CEO Conference 2015) ภายใต้หัวข้อ การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพล้งงาน : ทางเลือกและความท้าทายของการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ.เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2558 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ และ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
  ทั้งนี้การประชุม AESIEAP ดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นเวทีให้ผู้บริหารกิจการไฟฟ้าของชาติสมาชิกเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ได้หารือถือความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์รวมถึงเทคโนโลยีระหว่างองค์การที่รับผิดชอบด้านการผลิต จัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อศึกษาปัญหาในระดับภูมิภาค และวิธีแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่

Date : 20 / 10 / 2015

 • Date : 20 / 10 / 2015
  "เทวินทร์" "สรัญ" รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี

  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฯพณฯพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค” แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด
  รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

Date : 16 / 10 / 2015

 • Date : 16 / 10 / 2015
  ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทะเลชุมพร

  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยชมรมดำน้ำ ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และบริษัท ชาวเกาะ ไดฟ์วิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลชุมพร โดยการปล่อยหอยมือเสือที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง เพื่อเพิ่มปริมาณหอยมือเสือในทะเลซึ่งช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งเปลี่ยนทุ่นจอดเรือและเชือกบริเวณเรือหลวงปราบ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Date : 14 / 10 / 2015

 • Date : 14 / 10 / 2015
  IRPC คว้ารางวัลจากสถาบัน IOD

  ​บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย มนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2015 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  IRPC ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 3 (ครั้งแรก ในปี 2012) จากการที่บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับสากล นอกจากนี้ภายในงานประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก บรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน