กิจกรรมทั้งหมด

Date : 20 / 11 / 2017

 • Date : 20 / 11 / 2017
  ปตท.เปิดค่ายเยาวชน ปลูกเมล็ดพันธุ์ปตท.ในอาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่3
  ปตท.เปิดค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์ปตท.ในอาเซียน(PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สร้างฐานทรัพยากรบุคคลคือกลุ่มเยาวชนให้มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศของตนเอง
   
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  นายวิศาล ชวลิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์ ปตท. ในอาเซียน ครั้งที่ 3 ( PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017 ตอน PTT Biz Challenge in ASEAN)  ขึ้น โดย กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ PTT Seeding the Future  ที่ปตท. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
   
  “PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2560  ภายใต้ แนวคิด PTT Biz Challenge in ASEAN  เป็นค่ายภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คืน 7 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอด ขยายเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน  และพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ  โดยนำนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น  54 คน ร่วมกิจกรรมในค่าย
   
   โดยในปีนี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาการตลาด  (PTT Biz Challenge) ซึ่งเชิญอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความรู้ในค่ายฯ และยังคงเนื้อหาสาระด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการคิดในเชิงบวก สร้างความผูกพันระหว่างเยาวชน พาเยาวชนท่องเที่ยวทะเลสัตหีบ  รวมถึงได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน  Oil Business Academy (OBA), ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน  Amazon Inspiring Campus (AICA) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร ร้านสะดวกซื้อ Jiffy โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  คลังก๊าซเขาบ่อยา และสถาบันวิทยสิริเมธี
   
  สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ นั้น มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นเยาวชนจากกลุ่มประเทศ AEC ที่ ปตท. ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยจากประเทศของตน หรือ ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย มีผลการเรียน GPA 3.0  ขึ้นไป และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเยาวชนได้ส่งผลงานสื่อวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที แนะนำตัวเอง และเสนอสิ่งที่ต้องการเห็น ปตท. ให้บริการในประเทศของตน  พร้อมกับแสดงเหตุผลว่าเหตุใดตนเองจึงควรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ และ Post ลง Facebook  Fanpage: pttseedingthefuture เพื่อสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมฯ
   
  “ในปี 2560 นี้มีผลตอบรับจากเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เกือบ 3 เท่าและจำนวนมหาวิทยาลัยที่ตอบรับและให้ความสนใจส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 70 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน  นอกจากการจัดค่าย PTT Seeding the Future ASEAN Camp ที่กลุ่ม ปตท. จัดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังดำเนินกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา การให้โอกาสทางการทำงาน การฝึกงาน และการสร้างรายได้เสริมอีกด้วย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษา อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างฐานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่สำคัญของสังคม ชุมชนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ ปตท. กล่าว

Date : 15 / 11 / 2017

 • Date : 15 / 11 / 2017
  ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0
  ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “How Does SOE Drive Thailand 4.0” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC) เพื่อแสดงความพร้อมของ ปตท. ในการเป็นรัฐวิสาหกิจที่วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็น Pride & Treasure ของคนไทย 
   
   เมื่อเร็วๆนี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาหัวข้อ “How Does SOE Drive Thailand 4.0” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC) เพื่อแสดงความพร้อมของ ปตท. ในการเป็นรัฐวิสาหกิจที่วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็น Pride & Treasure ของคนไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ ปตท.
 • Date : 15 / 11 / 2017
  ปั๊มปตท.จิฟฟี่150สาขา ตอบรับมาตรการช้อปช่วยชาติของรัฐบาลจัดแคมเปญรับส่วนลด ทุกบิล
  ปั๊มปตท.จิฟฟี่ 150 สาขาจัดแคมเปญและกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ด้วยแคมเปญ “ยิ้มรับสุขที่จิฟฟี่ช้อปทุกวัน แจกคุ้มทุกบิล” รับส่วนลดเงินสดท้ายใบเสร็จทุกใบ มูลค่า 10 บาท พิเศษ! Surprise Day ลุ้นรับส่วนลดสูงสุด 20 บาท หรือ มากกว่า 25% เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจิฟฟี่ครบ 70 บาท   ตอบรับมาตรการช้อปช่วยชาติ ของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 นี้ 
   
  นายสมยศ คงประเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ 150 สาขา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับมาตรการช้อปช่วยชาติเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทฯมีการจัดแคมเปญและกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ด้วยแคมเปญ “ยิ้มรับสุขที่จิฟฟี่ช้อปทุกวัน แจกคุ้มทุกบิล” รับส่วนลดเงินสดท้ายใบเสร็จทุกใบ มูลค่า 10 บาท พิเศษ! Surprise Day ลุ้นรับส่วนลดสูงสุด 20 บาท หรือ มากกว่า 25% เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจิฟฟี่ครบ 70 บาท เปรียบเสมือนการคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภคในช่วงปลายปี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 นี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และรัฐบาลกำหนด

Date : 14 / 11 / 2017

 • Date : 14 / 11 / 2017
  ปตท. เปิดร้าน Café Amazon Drive Thru สาขาแรกแล้ว

  ปตท. เปิด Café Amazon Drive Thru ณ  สน.ปตท. สาขาพระราม 2 (ขาออก) เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า ให้สามารถแวะซื้อเครื่องดื่มผ่านระบบ Drive Thru แล้วเดินทางต่อได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ

  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ประธานในพิธีเปิดร้านคาเฟ่อเมซอน Drive Thru สาขาแรก เปิดเผยว่า ปตท. ได้พัฒนาคาเฟ่อเมซอน Platform ใหม่ เป็นระบบ Drive Thru ขึ้น โดยเริ่มสาขาแรกในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาพระราม 2 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าตามไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถขับรถเข้าไปยังจุดรับคำสั่งซื้อเพื่อสั่งเครื่องดื่มที่ต้องการ และขับรถต่อเข้าไปยังจุดชำระเงินพร้อมรับเครื่องดื่ม โดยไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ อย่างไรก็ตาม ร้านคาเฟ่อเมซอนสาขานี้ก็ยังมีส่วนหน้าร้านที่เปิดให้บริการกับคอกาแฟที่ต้องการมาพักผ่อน หรือพักสายตาระหว่างขับรถได้ใช้บริการเช่นเดียวกัน

  ทั้งนี้ ปตท. ยังมีแผนขยาย Platform Drive Thru นี้ ไปยังพื้นที่นอกสถานีบริการ ปตท. ด้วย โดยคาดว่าจะเปิดร้านคาเฟ่อเมซอน ระบบ Drive Thru สาขา 2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561

  ปัจจุบัน ร้านคาเฟ่อเมซอนเปิดให้บริการภายในประเทศแล้วกว่า 1,800 สาขา ทั้งในสถานีบริการ ปตท และนอกสถานีบริการฯ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเฉลี่ยเกือบ 300 แก้ว ต่อสาขา ต่อวัน  สำหรับในต่างประเทศ เปิดให้บริการแล้วกว่า 100 แห่ง และมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

 • Date : 14 / 11 / 2017
  ปตท.สผ.รับรางวัล " หุ้นยั่งยืน " ประจำปี2560
  ปตท.สผ. คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560 ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี 
   
  เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการแผนก กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ขึ้นรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 จากนางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งการที่องค์กรได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) ระดับโลกในกลุ่มน้ำมันและก๊าซ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Date : 09 / 11 / 2017

 • Date : 09 / 11 / 2017
  ปตท.รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2017

  ปตท. รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2017ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

   เมื่อเร็วๆนี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2017 หรือ รางวัลหุ้นยั่งยืน จาก นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน