กิจกรรมทั้งหมด

Date : 10 / 06 / 2016

 • Date : 10 / 06 / 2016
  กฟผ.ชูกิจกรรม ปลูกป่าแลกข้าว ชวนคนปลายน้ำร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงครองราชย์ 70 ปี

  กฟผ. เดินหน้าชวนคนปลายน้ำร่วมสานพลังชุมชนในผืนป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล ขยายผลกิจกรรม “ปลูกป่าแลกข้าว” นำข้าวสารส่งต่อคนต้นน้ำ ผู้เสียสละคอยดูแลรักษาผืนป่าต้นน้ำ ให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และการเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามโครงการแลกข้าวอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ  พร้อมร่วมสร้างฝายหินทิ้งช่วยชะลอน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้  

   นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  กฟผ. ได้จับมือกับสื่อพันธมิตรร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าแลกข้าว” ในเขตพื้นที่เขื่อนภูมิพล  อ.สามเงา  จ.ตาก  ในระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน 2559   

  “สำหรับกิจกรรมปลูกป่าแลกข้าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้คนต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่ปิง โดยนำข้าวสารไปฝากให้กับเขื่อนภูมิพล  เพื่อส่งต่อให้ประชาชนและชุมชนต้นน้ำในพื้นที่อำเภออมก๋อย  และอำเภอแม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ที่เป็นผู้เสียสละทำหน้าที่คอยดูแลรักษาป่าต้นน้ำไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่า พร้อมร่วมปลูกและอนุรักษ์สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แหล่งต้นน้ำสำคัญของลุ่มน้ำปิงตอนบน ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเพียงพอ ตามโครงการแลกข้าวอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ หรือ ปลูกป่าแลกข้าว  นอกจากนี้ กฟผ. ได้มีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายการดูแลรักษาป่า  โดยปัจจุบันเขื่อนภูมิพลได้สร้างฝายร่วมกับชุมชนมาแล้วกว่า 12,000 ฝาย รวมถึงการสร้างฝายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ 950 ฝาย ถวายในหลวง นับว่าเขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ให้กับประเทศทั้งด้านการชลประทาน การคมนาคม และการบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งยังผลพลอยได้ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศ สมเป็นเขื่อนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อน”  

  นอกจากกิจกรรม ปลูกป่าแลกข้าวแล้ว ยังได้ร่วมกันสร้างฝายหินทิ้ง เพื่อช่วยชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนป่า ช่วยกักเก็บตะกอนดินป้องกันดินทลาย ลดปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ดอยขุนเม่น)  ร่วมกับผู้บริหาร กฟผ. และเหล่าศิลปินดาราจิตอาสา อาทิ  แม็กกี้ อาภา ภาวิไล และลงพื้นที่เรียนรู้โครงการชีววิถีชุมชน ที่บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็ง ในการร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ รวมถึงการปกป้องผืนป่าในชุมชน  ทำให้ป่าไม้กลับคืนความสมบูรณ์อีกครั้ง  นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานไร้สารพิษ และน้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฎิบัติใช้จนประสบผลสำเร็จ  และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เครือข่ายปราญช์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยวิธีชีววิถี  โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับที่ 8 ของโลก อีกด้วย

    กฟผ. ยังคงเดินหน้าในโครงการฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายปลูกป่าไม่น้อยกว่าปีละ20,000ไร่ พร้อมรณรงค์ปลูกที่ท้อง ปลูกที่ใจ ปลูกที่ป่า เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปี2559นี้ จัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่า กฟผ. จำนวน 5 ครั้ง เน้นที่ป่าชายเลน ป่าต้นน้ำ และป่าชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกได้จัดขึ้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน  ที่ผ่านมา ส่วนในครั้งต่อไปจะจัดที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.egat-reforest.com

            

   

Date : 09 / 06 / 2016

 • Date : 09 / 06 / 2016
  พพ.ลงนามเอ็มโอยูพัฒนาหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานกับสถาบันอุดมศึกษา6แห่ง

  บุคลากรระดับอุดมศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตจะมีความรู้และเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงานกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

  พิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่9มิ.ย.ที่ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมีนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คาดหวังว่าบุคคลากรที่จบการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จะมีส่วนช่วยผลักดันให้สถานประกอบการมีการลงทุนเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนพลังงานของสถานประกอบการ และการลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศในอนาคต 

Date : 08 / 06 / 2016

 • Date : 08 / 06 / 2016
  พลังงานเปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล
  กระทรวงพลังงาน จับมือ กลุ่ม ปตท. และ กฟผ.เปิดโครงการ “คุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ” ในปีมหามงคล 3 โอกาส ผลักดันพื้นที่สีเชียวในเมืองกรุงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ด้าน กฟผ.หนุนติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม
   
   พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน 3 โอกาสสำคัญ ได้แก่
   
  1.      เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559
   
  2.      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2559
   
  3.      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2560 ขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
   
  สำหรับโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพิ่มได้ประมาณ 700 ไร่ และการพัฒนาระบบคลองคุ้งบางกะเจ้าระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร
   
  2.การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ประกอบด้วย การปรับปรุงท่าเรือต่างๆ เพื่อเชื่อมการเดินเรือระหว่างฝั่งกรุงเทพฯกับคุ้งบางกระเจ้าเพื่อให้การใช้เส้นทางคมนาคมอย่างปลอดภัยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน การติดตั้งป้ายสัญจร และป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
   
  3.การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการ โฮมสเตย์ ร้านจักรยาน และสร้างระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย 
   
  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี อาทิ การขับเคลื่อนตำบลวิถีพอเพียงในพื้นที่บางน้ำผึ้ง การจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
   
  อย่างไรก็ตามโครงการนี้ ปตท.มีแผนการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิถีชุมชน และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้ คุ้งบางกะเจ้า มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง และให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
   
  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า ปีนี้ กฟผ. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานจอดรถ อาคาร และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Solar Lamp และ Solar Roof Top สำหรับปี 2560-2561 ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง บริเวณเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว พร้อมทั้งศึกษาแผนการฟื้นฟูวิถีเกษตรสวนมะม่วง โดย กฟผ.จะนำโครงการชีววิถี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรโดยปราศจากสารเคมีเข้าไปแนะนำแก่เกษตรกร เพื่อให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
   
  สำหรับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า มีพื้นที่ทั้งสิ้น 11,819  ไร่  ตั้งอยู่ที่อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
   

Date : 06 / 06 / 2016

 • Date : 06 / 06 / 2016
  กระทรวงพลังงานจับมือ3การไฟฟ้าสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานกับเยาวชนทั่วประเทศ

  กระทรวงพลังงานจับมือ3การไฟฟ้าจัดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน สร้างเครือข่ายในโรงเรียน89แห่ง 77จังหวัดทั่วประเทศ หวังประชาชนเข้าใจนโยบายพลังงานของรัฐบาล

  พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ  3 การไฟฟ้า(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) เปิดตัวโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 89พรรษา ในปี 2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานกับครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 89 โรงเรียน ในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการสร้างความรู้ระบบพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนและประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล 
   
  สำหรับกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ 3 การไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร วิธีคิดค่าไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น หลังจากได้รับความรู้ด้านพลังงานครบถ้วนแล้ว แต่ละโรงเรียนจะส่งโครงงานการประหยัดพลังงานเข้ามานำเสนอ ซึ่งคาดว่าทั้ง 89 โรงเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น และต่อยอดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่คนรอบข้างต่อไป

   

 • Date : 06 / 06 / 2016
  สนพ. เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

  โดยเว็บไซต์ www.eppo.go.th ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสวยงาม มีสีสันสดใสขึ้น มีรูปแบบการจัดวางที่ดูง่าย สบายตา ที่สำคัญ มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆ ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลที่เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างราคาน้ำมันรายวัน ก็ได้การแสดงไว้อย่างชัดเจนด้วย

  ทั้งนี้ ข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์เดิมยังอยู่ครบถ้วน อีกทั้งในเว็บไซต์ใหม่ยังมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์เดิมอีกด้วย  

  หากมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ สามารถส่งข้อมูลไปที่ [email protected]