กิจกรรมทั้งหมด

Date : 08 / 12 / 2017

 • Date : 08 / 12 / 2017
  ปตท.สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง "ตูน บอดี้สแลม " ตลอดเส้นทางวิ่ง เบตง - แม่สาย มูลค่า 2ล้านบาท

  ปตท.มอบการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดเส้นทางการวิ่ง จาก เบตง-แม่สาย ของ "ตูน บอดี้สแลม " มูลค่า 2 ล้านบาท ที่จุดแวะพัก สถานีปตท.ของบริษัทหลักเมืองถาวรพาณิชย์  จ.สุพรรณบุรี  

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงของปตท.นำโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน และนาย กฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นเวที มอบการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดเส้นทางการวิ่ง จาก เบตง-แม่สาย มูลค่า 2 ล้านบาทให้กับนายอาทิวราห์ คงมาลัย  หรือ ตูน บอดี้สแลม ที่จุดแวะพัก สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของบริษัทหลักเมืองถาวรพาณิชย์  จ.สุพรรณบุรี  

  โดยการวิ่งของ ตูน บอดี้สแลม ในเซ็ทนี้ มีผู้บริหารของปตท. คือ นาย กฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมวิ่งไปกับคณะ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ด้วย 

Date : 30 / 11 / 2017

 • Date : 30 / 11 / 2017
  ปตท.มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน รอบพื้นที่ปฎิบัติงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่21

  ปตท. มอบทุนการศึกษาเยาวชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาในรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21

  เมื่อเร็วๆนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2560 ซึ่ง ปตท. ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 แก่เยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาในรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2,876 ทุน รวมมูลค่า 11,200,000 บาท ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต

Date : 29 / 11 / 2017

 • Date : 29 / 11 / 2017
  ไออาร์พีซี รับ 2 รางวัล SET Award 2017
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัล SET Awards 2017 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 ครั้งที่ 14  โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นพร้อมเป็นองค์กรต้นแบบ
   
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับ 2 รางวัล SET Awards 2017 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาผ่านการตอบแบบสอบถามและการสำรวจความพึงพอใจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในฐานะผู้ใช้ข้อมูล ในการได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ คุณลักษณะของผู้บริหาร และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ที่มีความหลากหลาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความมุ่งมั่นของ IRPC ในการสร้างความเชื่อมั่น แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
   
  ส่วนรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) นั้น มาจากผลงานนวัตกรรมพอลิเอทิลีนชนิดน้ำหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวด (Ultra High Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE) ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าพอลีเอทิลีนธรรมดา เช่น ความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนต่อการสึกกร่อน ทนต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อสารเคมี ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น จึงสามารถนำมาใช้งานวัสดุเชิงวิศวกรรม เช่น ข้อเข่าเทียม เสื้อเกราะกันกระสุน แผ่นกรองในแบตเตอรี่รถยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น
   

Date : 27 / 11 / 2017

 • Date : 27 / 11 / 2017
  ปตท.เปิด768ปั๊มทั่วประเทศรวมพลังซื้อข้าวชาวนาปี2

  ปตท. เปิดโครงการ“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 ส่ง 768 ปั๊มทั่วประเทศให้ชาวนาใช้พื้นที่จำหน่ายข้าว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  พร้อมร่วมรณรงค์เทศกาลข้าวใหม่ ส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นข้าวพรีเมียม เผยยอดจำหน่ายข้าวในโครงการแรกปี 2559 สูงถึง 3,076 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกร 178 ล้านบาท

  วันนี้ 27 พ.ย. 2560 นายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” และ “เชิญชวนร่วมเทศกาลข้าวใหม่” โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ ,ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมข้าว ร่วมงาน ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

   นายเทวินทร์ กล่าวว่า ปตท.ได้เปิดโครงการ“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวให้แก่ชาวนาไทยบรรเทาความเดือดร้อนในการระบายผลผลิต ช่วยให้ชาวนาได้เรียนรู้ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าว อีกทั้งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวคุณภาพดี ราคาถูก จากชาวนาโดยตรง  ซึ่งจะมีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 768 แห่ง ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 และ ปตท. กำหนดจัดจำหน่ายข้าว ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต 3 ช่วง คือระหว่างวันที่ 18 – 20 ธ.ค. 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 26 ม.ค. 2561 และระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ. 2561 สำหรับเกษตรกรที่สนใจพื้นที่จำหน่ายข้าวในสถานีบริการ ปตท. ในพื้นที่ใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 ตลอด 24 ชั่วโมง

  “นอกจากการดูแลเกษตรกรชาวนาไทยในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการหาช่องทางการจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ และการบริหารจัดการข้าวผ่าน โครงการ “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” แล้ว ปตท. ยังคำนึงถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวนาไทยด้วยการรณรงค์ผ่าน “เทศกาลข้าวใหม่” ซึ่ง ปตท. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นข้าวพรีเมียม และรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ของคนไทย เพื่อให้ระลึกถึงวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณ อีกทั้งข้าวใหม่ จะมีความนุ่ม หอม หวาน อร่อยตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพอีกด้วย” นายเทวินทร์ กล่าว

  นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา”ปี 2 เป็นโครงการที่ ปตท.ดำเนินการต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อปี 2559 ซึ่งช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถขายข้าวสารได้มากขึ้น ซึ่งจากตัวอย่างโครงการ รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาปีแรกมีเกษตรกรขายข้าวผ่านปั๊ม ปตท. รวม 3,076 ตัน จากเกษตรกร 350 ราย ช่วยสร้างรายได้รวมถึง 178 ล้านบาท ซึ่งโครงการในปีที่ 2 นี้คาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายข้าวโดยเฉพาะข้าวออกใหม่ในช่วงนี้ได้มากขึ้น  

 • Date : 27 / 11 / 2017
  ปตท. ส่งมอบเครื่องตะบันน้ำพลังธรรมชาติให้ชุมชนสวนผึ้ง

  ปตท. ต่อยอดความรู้ทางวิศวกรรม ส่งมอบ เครื่องตะบันน้ำ ใน ‘โครงการพลังธรรมชาติพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน’ แก่ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ สวนผึ้ง ใช้พลังน้ำตามธรรมชาติ ทดแทนปั๊มน้ำไฟฟ้า

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี เป็นประธานใน “พิธีรับมอบโครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี”  โดยมี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ พันเอกสิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์  ร่วมส่งมอบ ซึ่ง ปตท. ได้ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาพัฒนาเครื่องตะบันน้ำและระบบส่งน้ำด้วยพลังธรรมชาติ ทดแทนปั๊มไฟฟ้า ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชน นับเป็นแห่งที่ 4 ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2557 และเป็นพื้นที่แรกที่นำเครื่องตะบันน้ำมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าด้วย​

  ปตท.  โดย ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 และพนักงานจิตอาสาของ ปตท. ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการ “พลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในรูปแบบกิจกรรม “ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ” โดยการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ หรือ “ไฮดรอลิคแรมปั๊ม” (Hydraulic Ram Pump) อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน้ำจากที่ต่ำไปที่สูง โดยอาศัยพลังงานน้ำตามธรรมชาติทดแทนปั๊มน้ำไฟฟ้า และติดตั้งระบบส่งน้ำจากแหล่งน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง และน้ำตกเก้าชั้น ส่งน้ำขึ้นไปเก็บในถังพักบนเนินเขาที่ความสูง 20 และ 50เมตร (จากระดับเครื่องตะบันน้ำ) เพื่อกระจายน้ำผ่านระบบน้ำหยด สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งสอดคล้องตามแนวพระราชดำริ “ป่าเปียก” เพื่อการอนุรักษ์ป่าบนพื้นที่ภูเขาสูง

   โดยระบบส่งน้ำจากเครื่องตะบันน้ำในโครงการนี้ มีกำลังส่งน้ำรวม 73,958 ลิตร/วัน และมีความจุของถังพักน้ำบนเนินเขารวม 41,000 ลิตร นับเป็นพื้นที่แรกในการนำเครื่องตะบันน้ำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และเป็นองค์ความรู้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้ติดตั้งและส่งเครื่องตะบันน้ำให้แก่ ชุมชนบ้านขนุนคลี่และชุมชนบ้านภูเตย จ.กาญจนบุรี ชุมชนบ้านต้นผึ้ง จ.ตาก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาให้แก่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน