กิจกรรมทั้งหมด

Date : 06 / 11 / 2017

 • Date : 06 / 11 / 2017
  กระทรวงพลังงานในมุมศิลปะ มอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ " มีพลังงาน มีความสุข"
  กระทรวงพลังงานในมุมศิลปะ  "อนันตพร " มอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข”โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงาน โดยเชิญคนดังในวงการจิตรกรรม  เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ ประทีป คชบัว  เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
   
   
  เมื่อวันที่6พ.ย.2560   ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข” โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน   นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน  ร่วม มอบโล่ เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชนะ การประกวด พร้อมด้วยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และศิลปินเซอร์เรียลลิสม์  ประทีป คชบัว  เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
   
  โดยการจัดการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก กว่า500 ผลงาน   ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด  ที่จะต้องตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และต้องเป็นภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจ ในกิจการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการส่งเสริมพลังงานทดแทน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยคัดเลือกผลงานจำนวน 100 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่เข้ารอบเพื่อร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและวาดภาพเชิงปฏิบัติการ ประเภทละ 16 ผลงาน รวมเป็น 64 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของการประกวด อาทิ การศึกษาดูงานศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การอบรมและสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ส่วนการตัดสินในรอบที่สอง จะเป็นการตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในแต่ละประเภทเพื่อคัดเลือก ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยประเภทละ 10 รางวัลและร่วมจัดแสดงผลงานประเภทละ 3 รางวัล รวมทั้งหมด 64 รางวัล เป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,120,000 บาท
   
  พร้อมกันนี้ ก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัล และภาพวาดที่ได้รับการคัดเลือกรวม 100 ผลงาน ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 โดย ผลการประกวด เป็นดังนี้ 
   
  1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ไอริณ เหลืองอ่อน โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาทได้แก่ ด.ช.วัชระ แสนศรี โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาทได้แก่ ด.ญ.จันทกานต์หาญพิชานันท์
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
   
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทและร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
   
  2. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล โรงเรียนบ้านบึงมนูญ วิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายพลวัฒน์ สามิดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ น.ส.ชาลิสา เกียรติศิริ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี 
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
   
  และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
   
  3. ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดชลบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
   
  และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
   
  4. ประเภทประชาชนทั่วไป 
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายอภิเดช ศิริบุรี กรุงเทพมหานคร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล45,000 บาท ได้แก่ นายคเชนทร์ พลายบุญ จังหวัดสุพรรณบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
   
  และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท    
   

Date : 03 / 11 / 2017

 • Date : 03 / 11 / 2017
  เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำ บรรเทาผลกระทบอุทกภัยภาคอีสาน

  กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับลดการระบายน้ำตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นทันที หลังปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

  นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำเหลือวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามคำสั่งของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประกอบกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงวันละประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,863 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 118 ของความจุเขื่อน หรือ คิดเป็นปริมาณน้ำส่วนเกิน 432 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำ 183.08 เมตรระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งยังสูงเกินระดับกักเก็บสูงสุดปกติ 1.08 เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน2560) จึงยังจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

  ทั้งนี้ การปรับลดการระบายน้ำจะช่วยให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มคลี่คลาย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยคาดว่าสถานการณ์เขื่อนอุบลรัตน์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

  ที่ผ่านมา กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 3,300 ชุด พร้อมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยจัดโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของวัดและโรงเรียนในพื้นที่เหนือเขื่อน อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง อ.หนองนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และ อ.ศรีบุญเรือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

Date : 31 / 10 / 2017

 • Date : 31 / 10 / 2017
  เขื่อนศรีนครินทร์ แจงเหตุแผ่นดินยุบตัว อ. ศรีสวัสดิ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเขื่อน

  กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจแผ่นดินยุบตัว บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และสำรวจอุโมงค์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อน มีความมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงดี พร้อมเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุช่วยเหลือประชาชน   

  นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้เชิญ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.29 พัน 2 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุแผ่นดินยุบตัว และขยายวงกว้างเป็นหลุมขนาดใหญ่ ลึกประมาณ 20 เมตร บริเวณโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง หมู่ 3    ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับสภาพกายภาพทางธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นโพรงหิน และเป็นเส้นทางการไหลของธารน้ำเดิม ทำให้ดินถูกกัดเซาะและยุบตัวเป็นหลุมกว้าง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์แต่อย่างใด

  นอกจากนั้น ยังได้นำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจอุโมงค์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ มีการตรวจสอบปริมาณน้ำที่ซึมผ่านตัวเขื่อน แรงดันน้ำและการรั่วซึม พบว่า เขื่อนศรีนครินทร์มีสภาพปกติ ทั้งนี้ การก่อสร้างทางวิศวกรรมของเขื่อนศรีนครินทร์มีการอัดน้ำปูนลงไปใต้ดินลึกกว่า 100 เมตร ตลอดแนวสันเขื่อน ทำให้น้ำใต้ดินไม่สามารถลอดผ่านได้ จึงขอยืนยันว่า เขื่อนศรีนครินทร์ มีความมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงดี

  สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในบริเวณที่เกิดเหตุแผ่นดินยุบตัวนั้น นายประเสริฐชี้แจงว่า เบื้องต้น เขื่อนศรีนครินทร์ ได้ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแนวเขตปิดกั้นไม่ให้ประชาชนและนักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณแผ่นดินยุบตัวเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมบ้านพักสำรองชั่วคราวสำหรับบ้านพักครูที่ได้รับผลกระทบ และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

Date : 30 / 10 / 2017

 • Date : 30 / 10 / 2017
  สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) จัดสัมมนา"ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี2560" 2-3 พ.ย.นี้
  สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศ (IPP และ SPP) จัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2560” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
   
  นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน(APPP) เปิดเผยว่า งานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2560” จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนภาลัยเอ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
   
  โดยการสัมมนาดังกล่าว จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรร่วมบรรยาย อาทิ นายมนยศ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะบรรยาย เรื่อง Solar Rooftop และนโยบายการรับซื้อ Renewable Energy  นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม วิทยากรและนักเขียนจาก บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด (Stock2morrow) บรรยายในหัวข้อ “การลงทุนใน Segment ที่เกี่ยวกับพลังงานและการลงทุนเพื่ออนาคต” นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ Head of Business Unit และ นายธีระพล วงศ์เลิศพิชิต ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “สถานีประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)” 
   
  สำหรับ สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) นั้นเป็น การรวมตัวกันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer) หรือ SPP และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer) หรือ IPP โดยจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543