กิจกรรมทั้งหมด

Date : 14 / 01 / 2017

 • Date : 14 / 01 / 2017
  ปตท. กฟผ.จัดงานวันเด็ก2560เน้นทำความดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่9

  องค์กรด้านพลังงาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560 อย่างคึกคัก โดยปตท.เน้นกิจกรรมท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา ในขณะที่กฟผ.ก็น้อมนำ 9 พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินรอยตาม ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ...หนูขอทำดี”  

   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด จัดงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสาน  พระราชปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือ การเป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพลังในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริง”  โดยงานจัดขึ้นอย่างคึกคัก สนุกสนานที่อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

  การจัดงานวันเด็กในปีนี้  กลุ่มปตท.มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการ “ท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา” โดยเด็กที่เข้าร่วมงานจะเพลิดเพลินไปกับเกม รวมถึงกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัล นอกจากนี้ ยังได้จัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนก  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกด้วย

  นายเทวินทร์ กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ  ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยกลุ่ม ปตท.  ได้จัดงานวันเด็กขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ รวมถึงสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง  และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติม

  ในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ( กฟผ. )ชวนเยาวชนไทยร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า ปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดี พร้อมมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กว่า 4,000 คน

  โดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยการน้อมนำแนวคิด 9 พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินรอยตาม ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ...หนูขอทำดี” โดยจัดแสดงนิทรรศการ “ต้นกล้าอาชีพ” ซึ่งเป็นการสอนให้รู้จักความพอเพียงและเอาชนะความยากจน รวมทั้งสร้างทักษะและประสบการณ์ สำหรับนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ภายในงาน กฟผ. ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อมอบความสนุกสนานให้เด็กๆอย่างเต็มที่ อาทิ การประกวดร้องเพลง การวาดภาพระบายสี เครื่องเล่นบังคับวิทยุ กิจกรรมโซนสนุกเพื่อสุขภาพ จักรยานปั่นไฟ ปาเป้า เค้กหรรษา และบ้านบอลลูน ซึ่งมีการสอดแทรกสาระความรู้เข้าไปในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า ปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

  ด้านสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดยนายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมพร้อมทั้งคณะกรรมการและองค์กรสนับสนุนเดินทางไปมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน รวม จำนวน1แสนบาท ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย

Date : 13 / 01 / 2017

 • Date : 13 / 01 / 2017
  เชฟรอนมอบน้ำดื่มกว่า 1.5 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 จังหวัดภาคใต้

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 136,800 ขวด มูลค่ากว่า 500,000 บาท ให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 10 แห่ง เพื่อให้นำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยรอบศูนย์ขนส่งทางอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช ด้านยานพาหนะและกำลังพลในการขนส่งและกระจายน้ำดื่มไปยังหน่วยราชการและประชาชน

  เชฟรอนประเทศไทยได้รับทราบสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคใต้ และได้สนับสนุนความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 146,334 ขวด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร รวมมูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท

   

  1. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 24,000 ขวด แก่เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายฤทธิชัย ศรีเมือง และ นายแมน พิกุลจร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

  มอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด แก่มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช โดยมี พันเอกประเสริฐ กิตติรัตน์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่เทศบาลตำบลท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจรัญ เจียจิรพัทธนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่เทศบาลตำบลท่างิ้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชินกร นาคนาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายกาแมน สมาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวนาตยา อุดมรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ส.ต.ต ไพโรจน์ องอาจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุวรรณ นภาศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี และ นายดำรงค์ อักษรกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมเกียรติ ไหมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 14,000 ขวด แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมเธียร ภู่สันติสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

Date : 12 / 01 / 2017

 • Date : 12 / 01 / 2017
  กระทรวงพลังงานจัดงานนิทรรศการ"น้อมใจรักและภักดี"12-18ม.ค.นี้

  กระทรวงพลังงานจัดงาน นิทรรศการ “น้อมใจรักและภักดี” พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหน้าอาคารบี  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ระหว่างวันที่12-18ม.ค.2560นี้

   พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจัดนิทรรศการ “น้อมใจรักและภักดี” ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนคนไทย ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฏร์ด้วยพระอัจฉริยภาพเปี่ยมด้วยพระปรีชาในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านพลังงาน ทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ทั้งในด้าน  ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน อาทิ โครงการไบโอดีเซล โครงการแก๊สโซฮอล์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

   สำหรับกิจกรรม “น้อมใจรักและภักดี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2560  ณ อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการส่วนต่างๆ อาทิ นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ซึ่งเป็นการประมวลภาพเหตุการณ์ในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในรูปแบบ Interactive การจัดแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น

Date : 10 / 01 / 2017

 • Date : 10 / 01 / 2017
  ปตท.เตรียม30ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  ปตท. เตรียม30ล้านบาทช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านช่องทางต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน  คลังปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซฯ และเครือข่ายดีลเลอร์ปั๊มปตท.

   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ได้จัดเตรียมงบประมาณวงเงิน 30,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในครั้งนี้  โดยเมื่อวันที่10 ม.ค.2559  ปตท. ได้จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี มอบถุง  ยังชีพจำนวน 2,000 ถุง เพื่อส่งไปยังคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดย ปตท.ตั้งเป้าบริจาคถุงยังชีพทั้งสิ้น 10,000 ถุง มูลค่ารวม 5,500,000 บาท อีกทั้งยังได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 150,000 ขวด มูลค่ารวม 1,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะซื้อข้าวจากชาวนาจำนวน 100 ตัน ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ต้องการ

  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ครั้งนี้  หน่วยงานของ ปตท. ในพื้นที่ประสบภัย ได้แก่ คลังปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซฯ จะเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือ เร่งบรรจุและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน  รวมทั้งชักชวนผู้แทนจำหน่าย (ดีลเลอร์)  สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้ที่พักชั่วคราว รับบริจาคสิ่งของ จัดเตรียมน้ำดื่ม ข้าวกล่อง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เป้าหมาย 100 สถานี ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้ง กลุ่ม PTT Group Seal ยังได้ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

  นายเทวินทร์ กล่าวว่า  เมื่อทราบข่าวการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในนามชมรม “พลังไทยใจอาสา” บริจาคเงินส่วนตัว ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน โดยทยอยส่งมอบถุงยังชีพมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย

  โดยปตท. ยังดูแลการจัดส่งน้ำมันและก๊าซแอลพีจีให้กับภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ขาดแคลนในยามวิกฤติ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถเดินหน้าพัฒนางานต่อไปได้  ทั้งนี้ที่ผ่านมา ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในเหตุการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ปตท. ได้ช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน-Energy News Center รายงานว่า ในส่วนของความช่วยเหลือจากการสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย (PTT Dealer Association) นั้น  ส่วนหนึ่งได้จัดส่งอาหารแห้งมายังห้องประชุมโรงแรมจิงโจ้ อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  เป็นข้าวสารจำนวน1,500ถุง   บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป5,000ห่อ,น้ำดื่ม1.5ลิตรจำนวน 3,000ขวด_กำลังทยอยมา ,ปลากระป๋องจำนวน 10,000กระป๋อง   ซึ่งจะมีการเริ่ม แจกถุงยังชีพในวันที่ 12-13 ม.ค.2560  โดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00น ของวันที่12ม.ค. จะแจกชุมชนท่ามะพลา,ชุมชนขันเงิน,ชุมชนวัดสุวรรณคีรี
  ช่วงบ่ายจะแจกที่ชุมชนวังตะกอ,สามแยกวังตะกอ,รอบโรงพยาบาลหลังสวน   ส่วนวันที่13ม.ค.  ช่วงเช้าจะแจก อ.พะโต๊ะทั้งอำเภอ และช่วงบ่ายจะแจกที่ อบต.วังใหม่ 

  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความช่วยเหลือจากกลุ่มปตท.ที่ลงไปถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ผ่านกลไก ดีลเลอร์สถานีบริการปตท.

 • Date : 10 / 01 / 2017
  กฟผ. แจกจ่ายน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ รวม 3 คัน จำนวนน้ำ16,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย และไม่มีน้ำกินน้ำใช้ บริเวณปากทางเข้าคลองใหญ่ ถนนประชาอุทิศ จ. กระบี่

  ทั้งนี้ กฟผ. โดยฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และเขื่อนรัชชประภา ได้เร่งให้ความช่วยเหลือน้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวม 8 จังหวัด โดยเบื้องต้นมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแล้ว จำนวน 5,500 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และเตรียมมอบถุงยังชีพเพิ่มอีก จำนวน 1,000 ชุด นอกจากนี้ โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ยังได้ร่วมกับชาว อ.เทพา จ.สงขลา นำเรือท้องแบนจำนวน 3 ลำ ออกให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเร่งด่วนแล้ว

  นอกจากนี้ พนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ยังได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อร่วมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดวิกฤตเสาสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงในจุดเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบจากดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลาก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ พบว่า โรงไฟฟ้าและเขื่อนของ กฟผ. ยังสามารถดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ พร้อมยืนยันว่า เขื่อนบางลางและเขื่อนรัชชประภาไม่มีการระบายน้ำมาหลายวันแล้ว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน