กิจกรรมทั้งหมด

Date : 13 / 01 / 2017

 • Date : 13 / 01 / 2017
  เชฟรอนมอบน้ำดื่มกว่า 1.5 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 จังหวัดภาคใต้

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 136,800 ขวด มูลค่ากว่า 500,000 บาท ให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 10 แห่ง เพื่อให้นำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยรอบศูนย์ขนส่งทางอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช ด้านยานพาหนะและกำลังพลในการขนส่งและกระจายน้ำดื่มไปยังหน่วยราชการและประชาชน

  เชฟรอนประเทศไทยได้รับทราบสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคใต้ และได้สนับสนุนความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 146,334 ขวด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร รวมมูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท

   

  1. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 24,000 ขวด แก่เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายฤทธิชัย ศรีเมือง และ นายแมน พิกุลจร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

  มอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด แก่มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช โดยมี พันเอกประเสริฐ กิตติรัตน์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่เทศบาลตำบลท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจรัญ เจียจิรพัทธนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่เทศบาลตำบลท่างิ้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชินกร นาคนาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายกาแมน สมาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวนาตยา อุดมรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ส.ต.ต ไพโรจน์ องอาจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุวรรณ นภาศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี และ นายดำรงค์ อักษรกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 13,200 ขวด แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมเกียรติ ไหมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เป็นตัวแทนรับมอบ

  มอบน้ำดื่มจำนวน 14,000 ขวด แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมเธียร ภู่สันติสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

Date : 12 / 01 / 2017

 • Date : 12 / 01 / 2017
  กระทรวงพลังงานจัดงานนิทรรศการ"น้อมใจรักและภักดี"12-18ม.ค.นี้

  กระทรวงพลังงานจัดงาน นิทรรศการ “น้อมใจรักและภักดี” พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหน้าอาคารบี  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ระหว่างวันที่12-18ม.ค.2560นี้

   พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจัดนิทรรศการ “น้อมใจรักและภักดี” ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนคนไทย ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฏร์ด้วยพระอัจฉริยภาพเปี่ยมด้วยพระปรีชาในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านพลังงาน ทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ทั้งในด้าน  ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน อาทิ โครงการไบโอดีเซล โครงการแก๊สโซฮอล์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

   สำหรับกิจกรรม “น้อมใจรักและภักดี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2560  ณ อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการส่วนต่างๆ อาทิ นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ซึ่งเป็นการประมวลภาพเหตุการณ์ในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในรูปแบบ Interactive การจัดแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น

Date : 10 / 01 / 2017

 • Date : 10 / 01 / 2017
  ปตท.เตรียม30ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  ปตท. เตรียม30ล้านบาทช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านช่องทางต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน  คลังปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซฯ และเครือข่ายดีลเลอร์ปั๊มปตท.

   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ได้จัดเตรียมงบประมาณวงเงิน 30,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในครั้งนี้  โดยเมื่อวันที่10 ม.ค.2559  ปตท. ได้จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี มอบถุง  ยังชีพจำนวน 2,000 ถุง เพื่อส่งไปยังคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดย ปตท.ตั้งเป้าบริจาคถุงยังชีพทั้งสิ้น 10,000 ถุง มูลค่ารวม 5,500,000 บาท อีกทั้งยังได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 150,000 ขวด มูลค่ารวม 1,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะซื้อข้าวจากชาวนาจำนวน 100 ตัน ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ต้องการ

  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ครั้งนี้  หน่วยงานของ ปตท. ในพื้นที่ประสบภัย ได้แก่ คลังปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซฯ จะเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือ เร่งบรรจุและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน  รวมทั้งชักชวนผู้แทนจำหน่าย (ดีลเลอร์)  สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้ที่พักชั่วคราว รับบริจาคสิ่งของ จัดเตรียมน้ำดื่ม ข้าวกล่อง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เป้าหมาย 100 สถานี ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้ง กลุ่ม PTT Group Seal ยังได้ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

  นายเทวินทร์ กล่าวว่า  เมื่อทราบข่าวการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในนามชมรม “พลังไทยใจอาสา” บริจาคเงินส่วนตัว ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน โดยทยอยส่งมอบถุงยังชีพมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย

  โดยปตท. ยังดูแลการจัดส่งน้ำมันและก๊าซแอลพีจีให้กับภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ขาดแคลนในยามวิกฤติ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถเดินหน้าพัฒนางานต่อไปได้  ทั้งนี้ที่ผ่านมา ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในเหตุการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ปตท. ได้ช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน-Energy News Center รายงานว่า ในส่วนของความช่วยเหลือจากการสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย (PTT Dealer Association) นั้น  ส่วนหนึ่งได้จัดส่งอาหารแห้งมายังห้องประชุมโรงแรมจิงโจ้ อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  เป็นข้าวสารจำนวน1,500ถุง   บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป5,000ห่อ,น้ำดื่ม1.5ลิตรจำนวน 3,000ขวด_กำลังทยอยมา ,ปลากระป๋องจำนวน 10,000กระป๋อง   ซึ่งจะมีการเริ่ม แจกถุงยังชีพในวันที่ 12-13 ม.ค.2560  โดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00น ของวันที่12ม.ค. จะแจกชุมชนท่ามะพลา,ชุมชนขันเงิน,ชุมชนวัดสุวรรณคีรี
  ช่วงบ่ายจะแจกที่ชุมชนวังตะกอ,สามแยกวังตะกอ,รอบโรงพยาบาลหลังสวน   ส่วนวันที่13ม.ค.  ช่วงเช้าจะแจก อ.พะโต๊ะทั้งอำเภอ และช่วงบ่ายจะแจกที่ อบต.วังใหม่ 

  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความช่วยเหลือจากกลุ่มปตท.ที่ลงไปถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ผ่านกลไก ดีลเลอร์สถานีบริการปตท.

 • Date : 10 / 01 / 2017
  กฟผ. แจกจ่ายน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ รวม 3 คัน จำนวนน้ำ16,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย และไม่มีน้ำกินน้ำใช้ บริเวณปากทางเข้าคลองใหญ่ ถนนประชาอุทิศ จ. กระบี่

  ทั้งนี้ กฟผ. โดยฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และเขื่อนรัชชประภา ได้เร่งให้ความช่วยเหลือน้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวม 8 จังหวัด โดยเบื้องต้นมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแล้ว จำนวน 5,500 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และเตรียมมอบถุงยังชีพเพิ่มอีก จำนวน 1,000 ชุด นอกจากนี้ โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ยังได้ร่วมกับชาว อ.เทพา จ.สงขลา นำเรือท้องแบนจำนวน 3 ลำ ออกให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเร่งด่วนแล้ว

  นอกจากนี้ พนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ยังได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อร่วมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดวิกฤตเสาสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงในจุดเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบจากดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลาก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ พบว่า โรงไฟฟ้าและเขื่อนของ กฟผ. ยังสามารถดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ พร้อมยืนยันว่า เขื่อนบางลางและเขื่อนรัชชประภาไม่มีการระบายน้ำมาหลายวันแล้ว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

   

   

Date : 09 / 01 / 2017

 • Date : 09 / 01 / 2017
  "สมคิด"เตรียมปาฐกถาพิเศษ ทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยปี2560

  รองนายกรัฐมนตรี “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”เตรียมปาฐกถาพิเศษ” “2560 จุดเปลี่ยนประเทศไทย”  งานแรกของปี2560  สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน ที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โทร.0-2937-3294-6 ภายใน17.00น.วันอังคารที่ 10 ม.ค.2560 นี้

  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2559 เรื่อง“2560 จุดเปลี่ยนประเทศไทย”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ที่11 ม.ค. 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยไฮไลท์สำคัญ คือการ ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งจะมาฉายภาพเศรษฐกิจประเทศไทยในปี2560 ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟัง เป็นครั้งแรกของปี2560  รวมทั้งมุมมองจากวิทยากร คนสำคัญ อย่าง นายสมชัย  สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ,นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย นาย โศภณ  นวรัตนาพงษ์ 

  งานนี้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา สามารถโทร สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โทร 0-2937-3294-6 ภายใน17.00น.วันอังคารที่ 10 ม.ค.2560 นี้ โดยยังมีที่นั่งเหลืออยู่จำนวนจำกัด